Contactgroep Gezondheidszorg NVvA en ViZ (NVVK)

Contactpersonen: Harry Kuijpers en Bert Wierenga

Doel
:
Uitwisselen, delen en verzamelen van kennis en ervaring over arbo in de breedste zin van het woord in de gezondheidszorg. De nadruk ligt hierbij sterk op arbo in ziekenhuizen.
Leden:
De ledenlijst wordt beheerd door het secretariaat van de NVvA resp. NVVK.
Aantal bijeenkomsten:
De contactgroep komt 4 maal per jaar bijeen, altijd samen met de NVVK werkgroep ViZ: "Veiligheid in de Zorg".

Als lid van de Contactgroep zult u via de mail op de hoogte gehouden worden.

Klik hier voor een brief van de Bracheorganisaties Zorg (BoZ) dd. 13 juni 2013 aan de minister van VWS met als reactie op rapport OVV