Bijeenkomst 8 december 2011

Plaats: Aristo zalencomplex Utrecht (Lunetten); www.aristo.nl/

Agenda
13.00 Ontvangst met koffie/thee
13.30 Opening, vaststellen agenda
13:35 Notulen september 2011
13:45 Mededelingen en stand van zaken

  • Arbocatalogi bij NVZ en NFU
  • Arbokennisdossiers
  • Patiëntveiligheid
14:00 Ontwikkelingen voor aerosolvrij toedienen medicijnen
Henk Beumer, Medeco
14.45 Netwerkpauze
15.15 Het arbokennisdossier zorg
Raphaël Gallis – TNO
Interactieve sessie
16.00 Rondvraag
16.15 Sluiting

Bijeenkomst 27 september 2011

Bijeenkomst 22 februari 2011

  • Introductie project van IVAM: Nanotechnologie in academische ziekenhuizen
    Fleur van Broekhuizen – IVAM 
  • Fysieke belasting bij echografie
    Els de Vries – UMC Utrecht