Standaard afbeelding

De Buitenlandbeurs 2012 is gewonnen door .....

06 04 2012 Dit jaar werd al weer voor de vijfde keer de NVvA Buitenlandbeurs uitgeschreven en ook dit jaar waren er voldoende goede inzendingen om mee te dingen naar deze beurs. Drie om precies te zijn.

Koen Verbist en Hester Dekker dienden een voorstel in om de werkomstandigheden in de kledingindustrie in Bangladesh te verbeteren. Koen en Hester zoeken voor dit project samenwerking met Fair Wear Foundation (FWF), die zich al meer dan 10 jaar inspant om de productie van kleding op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Er werken inspecteurs voor het FWF die in 15 landen aan de hand van een monitoringsysteem controles uitvoeren bij de bedrijven die code van de FWF hebben ondertekend. Behalve kleding gaat het inmiddels ook om de productie van schoenen.
Omdat is gebleken dat de inspecteurs de situatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen niet goed kunnen beoordelen hebben Koen en Hester een plan uitgewerkt om daar ondersteuning op te bieden en wel voor het doelland Bangladesh, een van de vier prioriteitslanden van de FWF. Het plan voorziet onder andere in een ‘wegwijze gevaarlijke stoffen’ als hulpmiddel voor de inspecteurs.

Het tweede voorstel komt van Rudolf van der Haar. Hij signaleerde een stagnatie in de ontwikkeling van de arbeidshygiëne in Latijns Amerika en maakte een plan om die te versterken. Hij wil terugkomen op de afspraken die in een eerste constructieve bijeenkomst, in 1998 te São Paulo (Brazilië) werden gemaakt, maar geen serieus vervolg kregen. Een nieuwe bijeenkomst moet een nieuwe impuls opleveren en de onderlinge contacten die er nog steeds tussen de verschillende arbeidshygiëne clubs zijn, nieuw leven inblazen. Rudolf wil ter voorbereiding hierop een inventarisatie houden onder de ‘Latin American occupational hygiene associations’ om tot een gedetailleerde agenda te komen voor de bijeenkomst die moet resulteren in een concreet werkprogramma.

Het derde voorstel is ingediend door Hilde Bussing en Annemieke Leegwater. Hun voorstel betreft een project waarbij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in hout- en metaalwerkplaatsen in Zambia centraal staat. Ze richten zich op het St. Ambrose opleidingsinstituut in Kafue, ongeveer 50 km van de hoofdstad Lusaka. Studenten uit het hele land leren daar meubels, hekwerken, landbouwwerktuigen etc. te maken van hout en metaal. Er zijn ca. 30 medewerkers en er studeren jaarlijks 180 studenten af. In 2011 werden er al workshops gegeven in het kader van 5xbeter, maar die ervaring leerde dat feitelijk een brede aanpak nodig is die onder andere ook insteekt op veiligheidsbesef, coördinatie en toezicht. Hilde en Annemieke willen hiervoor de hulpmiddelen en toolboxen genereren.

De jury die door de Commissie Internationaal werd samengesteld, bestond uit Jeroen Terwoert, Margreet Sturm, Vincent Correia en Paul Swuste. De jurering werd gecoördineerd door Andrea Hiddinga, voorzitter van de Commissie Internationaal. De keuze van de jury werd door het bestuur van de NVvA overgenomen en de uitslag werd op 28 maart door de nieuw gekozen voorzitter Joost van Rooij op de feestavond van het symposium bekend gemaakt. Onder dankzegging aan alle inzenders en met de complimenten voor de getoonde creativiteit en met vreugde, maar ook enige spijt dat er maar een beurs te vergeven valt, onthulde Joost de winnaar van de Buitenlandbeurs 2012:

Rudolf van der Haar
Van harte gefeliciteerd!

Helaas was Rudolf niet op het symposium aanwezig, maar hij reageerde uiteraard enthousiast op het bericht. Volgend jaar op het symposium komt Rudolf verslag doen van zijn project: het versterken van de arbeidshygiëne verenigingen in Latijns Amerika.

Hans Hoogesteger
Bestuur NVvA
ledencontacten

Terug naar nieuwsoverzicht