Standaard afbeelding

1,2-Catechol en isomeren van dinitrobenzeen beoordeeld op kankerverwekkendheid

01 06 2011 Volgens de beoordeling van de Gezondheidsraad moet 1,2-catechol(pyrocatechol) beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens.

Pryocatechol wordt gebruikt als ingrediënt voor de productie van insecticiden, parfum en geneesmiddelen en als grondstof bij diverse industriële processen.

De stof wordt beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens (categorie 1B).  Zie http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/12-catechol-pyrocatechol. De stof kan verder schade toebrengen aan het genetisch materiaal (genotoxisch).
Over isomeren van dinitrobenzeen zijn onvoldoende gegevens bekend om de kankerverwekkende eigenschappen te evalueren (categorie 3). De isomeren van dinitrobenzeen worden onder andere gebruikt bij de productie van kleurstoffen, explosieven, en vezels, en dient als vervanger van kamfer in cellulosenitraat (http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/dinitrobenzeen-isomeren).

25 februari 2011, Gezondheidsraad


Terug naar nieuwsoverzicht