Standaard afbeelding

Gezondheidskundige advieswaarde voor graanstof

10 08 2011 De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert een gezondheidskundige advieswaarde van 1,5 milligram per kubieke meter lucht (1,5 mg/m3) inhaleerbaar graanstof, gemiddeld over een achturige werkdag.

Er is geen noodzaak voor een aparte grenswaarde voor blootstelling aan graanstof over kortere tijdsperioden noch een huidnotatie.
De blootstelling aan graanstof in de lucht moet worden gemeten als de persoonlijke hoeveelheid inhaleerbare stof over een achturige werkdag met een gestandaardiseerde techniek voor het verzamelen van inhaleerbaar stof.

Graanstof is gedefinieerd als als stofdeeltjes afkomstig van onder meer tarwe, haver, gerst, rogge, mais, rijst, peulvruchten – waaronder erwten en soja– en diverse oliezaden. Buiten deze definitie valt stof afkomstig van gemalen tarwe en rogge (meelstof), zoals dat aanwezig is in meelfabrieken en bakkerijen.
Endotoxinen vormen een variabele en belangrijke component van graanstof. Zij spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van de effecten, zoals hoesten, slijmproductie, piepen, kortademigheid en longfunctieveranderingen.

De handhaving van de bestaande gezondheidskundige advieswaarde voor endotoxine (90 Endotoxine Units met kubieke meter lucht (90 EU/m3)) biedt in de meeste gevallen bescherming tegen de gezondheidseffecten van graanstof, maar niet in alle gevallen. Dit houdt in dat een gezondheidskundige advieswaarde voor graanstof zelf noodzakelijk blijft.

Bron: Gezondheidsraad, 22 juli 2011

Link naar nieuwsbericht op de website Gezondheidsraad: http://www.gezondheidsraad.nl/en/publications/grain-dust-health-based-recommended-occupational-exposure-limit
Link naar het rapport: http://www.gezondheidsraad.nl/en/publications/grain-dust-health-based-recommended-occupational-exposure-limit

Terug naar nieuwsoverzicht