Standaard afbeelding

Nieuws vanuit de bestuursvergadering 17 april 2012

25 04 2012 De volgende onderwerpen zijn besproken:

• De notulen van de ALV van 28 maart jl. zijn goedgekeurd en beschikbaar
• Kosten voor mailings over trainingen/cursussen voor niet door de NVvA georganiseerde bijeenkomsten blijven gehandhaafd (mede n.a.v. een vraag tijdens de ALV)
• De ledenenquête (inclusief behoeftepeiling ZZP-ers) is in voorbereiding en volgt na de zomer
• Er is een oproep voor een co-voorzitter CG Gezondheidszorg
• Het bestuur werkt het voorstel voor ontwikkeling MAH-opleidingsmateriaal verder uit
• Het bestuur wil de banden met Europese zusterverenigingen aanhalen en start met de inventarisatie van AH-verenigingen in Europa.

Joost van Rooij, voorzitter

Terug naar nieuwsoverzicht