Over NVvA

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne werd opgericht in 1983, heeft inmiddels zo'n 500 leden en heeft zich de volgende doelen gesteld:

 • de praktische uitoefening van het beroep arbeidshygiënist stimuleren en de kwaliteit daarvan bevorderen
 • de wetenschappelijke ontwikkeling van arbeidshygiëne bevorderen
 • de bekendheid van het vakgebied arbeidshygiëne vergroten.

Gedegen informatie over ontwikkelingen op het vakgebied is daarbij onontbeerlijk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne biedt die informatie: gericht, gedetailleerd en up-to-date.

Waar werken arbeidshygiënisten?
Arbeidshygiënisten zijn werkzaam bij arbodiensten, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, specifieke adviesbureaus en gespecialiseerde laboratoria. De arbeidshygiënist is een schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De arbozorg is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel.

Deskundigheid en ethiekcode

Arbeidshygiëne is één van de vier kerndisciplines die in het Arbobesluit worden genoemd. Een certificeringsregeling beschermt de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren. Deze certificering wordt uitgevoerd door de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid (SKO). Een code van beroep geeft de uitgangspunten voor professioneel handelen weer. In deze code worden waarden, belangen en verantwoordelijkheden van arbeidshygiënisten tijdens de beroepsuitoefening uiteengezet.

Opleidingen Arbeidshygiëne

Overzicht van de opleidingsinstituten

De NVvA organiseert diverse activiteiten
Enkele voorbeelden:

 • Nieuwsbrief
  Viermaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief, met daarin nieuws over het vakgebied, resultaten van recent onderzoek en natuurlijk aankondigingen van bijeenkomsten, publicaties en vergaderingen.
   
 • Arbowetenschap
  De NVvA geeft het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA) uit. Het blad verschijnt 4 maal per jaar met als hoofdmoot arbeidshygiënische onderwerpen. De NVvA is vertegenwoordigd in de redactie en zorgt voor de inhoud. Sinds 2007 wordt dit blad uitgebracht in samenwerking met de NVVK en BA&O.
   
 • Commissies en werkgroepen
  In commissies pakken de leden onderwerpen aan die het algemene functioneren of de doelstellingen van de vereniging betreffen. Zo is er bijvoorbeeld een Symposiumcommissie, een Commissie Landelijke Contactbijeenkomsten en een Onderwijscommissie. Vakinhoudelijke onderwerpen worden in werkgroepen bestudeerd met als doel: praktische richtlijnen ontwerpen. Voor de huidige bezetting van commissies en werkgroepen zie de pagina bestuur en commissies.
  Het reglement vertegenwoordiging voor de NVvA kunt u hier downloaden.
   
 • Contactgroepen en bedrijfscontactgroepen
  In regio-bijeenkomsten wordt door de leden uit een bepaalde regio (contactgroepen) een arbeidshygiënisch onderwerp praktisch behandeld en bediscussiëerd. Bedrijfscontactgroepen fungeren als platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring in specifieke branches. Er is een contactgroep Bouw, Gezondheidszorg, Metaal en Kantoren. Voor adressen van regio en bedrijfstakcoördinatoren zie de pagina adressen.
   
 • Bob van Beekprijs
  Voor meer informatie zie Beurzen en prijzen
   
 • Buitenlandbeurs
  Voor meer informatie zie Beurzen en prijzen
   
 • Innovatie
  Voor meer informatie zie Beurzen en prijzen 
   
 • Symposium
  Jaarlijks wordt een openbaar symposium georganiseerd rond een actueel thema. Zie de symposiumpagina op deze website. Voor het eerstvolgende symposium verwijzen wij u naar de agenda NVvA.
   
 • Contacten met andere organisaties
  Wij onderhouden nauwe banden met zusterverenigingen, zoals de verenigingen voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB), veiligheidskunde (NVVK), ergonomie (NVvE), beroepsgroep Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) en Beroepsgroep Arboverpleegkundigen (BAV).
  Ook hebben wij contacten met beleids- en onderzoeksinstanties zoals de Directie Arbeidsomstandigheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en TNO en met onderwijsinstellingen en universiteiten zoals de IRAS (Universiteit Utrecht) en Radboud Universiteit Nijmegen .
  Relaties met buitenlandse organisaties op het gebied van arbeidshygiëne zijn aanwezig met bijvoorbeeld Britse en Amerikaanse verenigingen voor arbeidshygiëne. De NVvA is lid van de International Occupational Hygiene Association (IOHA).
  De NVvA is ook vertegenwoordigd in diverse overleg- en begeleidingsgroepen zoals de Contactgroep Gezondheid en Chemie en de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER.
   
 • Publicaties
  De resultaten van de werkgroepen, symposia, themadagen en commissies worden zo veel mogelijk vastgelegd in publicaties. Dit kent inmiddels al een historie; zo heeft een werkgroep arbeidshygiënische grenswaarden en meetmethoden onderzocht. De resultaten daarvan zijn in een softwareprogramma verwerkt: DOHSbase. Het programma was zo succesvol dat verdere ontwikkeling en exploitatie zijn overgedragen aan een organisatie buiten de NVvA (www.dohsbase.nl). Ook een statistisch programma voor metingen in de werkplekatmosfeer (HYGINIST) werd vanuit een werkgroep ontwikkeld en overgedragen (http://www.tsac.nl/hyginist.html).
  Meer recent werd een rapport uitgebracht door de Werkgroep Ademhalingsbescherming ``Selectie en gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen``, en ook de Werkgroep Leerstoel heeft haar bevindingen in een rapport vastgelegd. Via de ledenpagina kunt u dit rapport downloaden. Van de, jaarlijks georganiseerde, symposia zijn ook de verslagen beschikbaar. Zie voor een overzicht en bestelmogelijkheden: diensten.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal negen leden. Een maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor de huidige bezetting van het bestuur en commissies, zie de pagina bestuur en commissies.

Lid worden?
Lid worden van de NVvA kan door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen. De contributie voor leden bedraagt € 170,00 per jaar (prijspeil 2014). AIO'S, werkzoekenden en gepensioneerden krijgen reductie en betalen € 30,00 per jaar. Studenten AH krijgen een gratis lidmaatschap aangeboden tijdens hun studie. Ex-studenten AH betalen € 30,00 voor het eerste jaar na het afstuderen. Begunstiger worden van de vereniging kan ook en kost € 340,00 (geen BTW). Bedrijven en instellingen die zich inschrijven als begunstiger krijgen de Nieuwsbrief toegezonden. Daardoor blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en in de NVvA.