Symposium 2007

Het 16e NVvA-symposium heeft als thema "De maatschappelijke kant van de arbeidshygiëne"
Het symposium s gehouden op woensdag 21 en donderdag 22 maart 2007 in conferentiehotel Woudschoten te Zeist.

De presentaties van het NVvA-symposium 2007 zijn te downloaden via het (besloten) ledengedeelte en daaronder symposium 2007.


Sponsoren:

Sponsoren

Hoofdsponsor: RPS Groep
Sponsor: Kender ThijssenChemwatch