15 miljoen voor duurzame inzetbaarheid: kansen voor adviseurs in het MKB

Er komt weer subsidie voor duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Dit is de eerder succesvolle regeling, waarbij afzonderlijke gecertificeerde arbodeskundigen adviseur kunnen zijn. Aldus een vooraankondiging van de directie Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap) van het ministerie van SZW. Details van de regeling komen nog.

Het bevorderen van gezond en veilig werken is naar verwachting een van de te subsidiëren thema’s. Werkgevers kunnen dan financiering krijgen voor adviesuren gericht op het implementeren van interventies. Activiteiten die de zorgplicht en wettelijke plicht van de werkgever raken (RI&E, plan van aanpak, behalen ISO- of VCA-certificering) zijn uiteraard niet subsidiabel - maar denkbaar zijn projecten voor ontwikkeling van betere opleiding van preventiemedewerkers of werknemers wat betreft gevaarlijke stoffen.

Er is al gemeld dat er drie aanvraagtijdvakken zullen zijn waarbinnen werkgevers een aanvraag kunnen doen. De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Per tijdvak is 15 miljoen beschikbaar. Subsidiabel is 50% van de projectkosten, met een maximum subsidie van € 12.500 per project. Dat is meer dan voorgaande jaren. Gezien dat bedrag is de regeling waarschijnlijk interessant voor het midden- en vooral het kleinbedrijf.

Een arbeidsorganisatie die een subsidie wil aanvragen, moet zich eerst registreren, met (aanmaken van) een account op het Subsidieportaal van de directie. In eerdere jaren hadden adviseurs een sleutelrol bij de bekendmaking van de regeling, maar ook bij het opstellen van aanvragen. Dat  bleek de slaagkans van de aanvraag te vergroten.

Klik HIER voor meer informatie