Aandacht voor gezond en veilig werk lonend

Communicatie over die aandacht loont als eerste
In organisaties waar werknemers veel aandacht ervaren voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, blijken lagere verzuimpercentages. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 heeft dit als een van de uitkomsten. De onderzoekers wijzen erop dat een oorzakelijk verband niet is onderzocht. Dit samengaan van gegevens doet zich het sterkst voor in de bedrijfstak opslag en vervoer. Van werknemers daar die veel aandacht ervaren voor arbozorg, is het verzuim 3,4%. Bij werknemers die minder aandacht ervaren ligt het op 6,1%. De mate van aandacht verschilt per soort werk; er is relatief veel ervaren aandacht in organisaties met gevaarlijk werk, gevaarlijke stoffen en zwaar fysiek werk. Die aandacht strekt zich uit over de hele organisatie; ook werknemers op de administratie ervaren veel aandacht voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Puntje op de wetenschappelijke i
De arbo vakpers pikte dit nieuwsbericht van TNO en CBS op, niet altijd precies. Exact weergegeven gaat het om een correlatie van verzuim en aandacht, en niet feitelijke zorg voor arbeidsomstandigheden. Verder is er niets duidelijk over de richting van de correlatie, ook al gaat het om een voor de hand liggend effect. Voor zover een conclusie te trekken is, ligt die vooral in de sfeer van communicatie. Arbodeskundigen doen er goed aan te zorgen dat hun preventieve activiteiten op de werkvloer goed bekend zijn, te zorgen dat mensen betrokken zijn bij de preventieve maatregelen. Positieve effecten daarvan staan voor sociale wetenschappers als een paal boven water.