20190918 CGG en ViZ

Gezamenlijke bijeenkomst NVvA en NVVK