Afleiden grenswaarden en gezondheidsbewaking bij inhalatoire blootstelling aan allergenen

13 augustus 2008

Bijeenkomst van de contactgroep Gezondheid en chemie ism NVT

Presentaties:

Normering van allergenen Toelichting op het rapport van de Gezondheidsraad
T. Smid voorzitter van de cie Normering Allergene Stoffen 
De betekenis van arbeidsepidemiologisch onderzoek bij de risicoschatting van allergeenblootstelling
D. Heederik IRAS Utrecht
De betekenis van dierexperimenteel onderzoek bij de risicoschatting van allergeenblootstelling
F. Kuper TNO Zeist
Gezondheidsbewaking bij blootstelling aan allergenen van een hoog-molecuul gewicht. Praktijkvoorbeelden meelstof en enzymen.
F. van Rooy NKAL/IRAS Utrecht
De rol van immunologisch bloedonderzoek in de monitoring van beroepsallergie voor laag-moleculaire verbindingen. Voorbeeld: isocyanaten.
G. Doekes IRAS Utrecht


Terug naar overzicht