Bijeenkomst contactgroep Gezondheid dec 2011

08 december 2011

Locatie Aristo Utrecht

Agenda
13.00 Ontvangst met koffie/thee
13.30 Opening, vaststellen agenda
13:35 Notulen september 2011
13:45 Mededelingen en stand van zaken

Arbocatalogi bij NVZ en NFU
Arbokennisdossiers
Patiëntveiligheid

14:00 Ontwikkelingen voor aerosolvrij toedienen medicijnen
Henk Beumer, Medeco
14.45 Netwerkpauze
15.15 Het arbokennisdossier zorg
Raphaël Gallis – TNO
Interactieve sessie
16.00 Rondvraag
16.15 Sluiting

Van deze bijeenkomst zijn geen bijlagen beschikbaar.
 


Terug naar overzicht