Bijeenkomst contactgroep Gezondheidszorg maart 2007

06 maart 2007

Aristo Utrecht

Op dinsdag 6 maart 2007 was er een gezamenlijke bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheidszorg NVvA en Veiligheidskundigen in de Gezondheidszorg (ViG-NVVK). Er was een kleine opkomst (zes personen).

Er is gesproken over de stand van zaken m.b.t. diverse ontwikkelingen, het VMS (VeiligheidsManagementSysteem) binnen ziekenhuizen, onderzoek hartcentra en tenslotte was er een lezing ‘Gezondheidszorg in Zuid Afrika’, gepresenteerd door Femke Steenstra.

Ontwikkelingen
Patiëntveiligheid is een onderwerp dat thuishoort bij het ViG. Mede door de aandacht in de media voor dit onderwerp (naar aanleiding van voorvallen in 2006 waarbij de patiëntveiligheid in het geding kwam) staat het bij veel ziekenhuizen hoog op de agenda, soms zelfs ten nadele van de aandacht voor veiligheid van de medewerkers (arbeidsomstandigheden). Over het met patiëntveiligheid verbonden VMS later meer. De werkgroep detectiegrenzen cytostatica komt 12 april bijeen voor een eerste overleg. De werkgroep heeft vier subwerkgroepen, te weten: ‘meetprotocol’, ‘meetstrategie’, ‘normen’ en ‘database’. De arbocatalogus gezondheidszorg wordt door een IAVM -werkgroep (IAVM=Inter-Universitaire Adviesgroep Veiligheid en Milieu) in samenwerking met een STZ-werkgroep (STZ=Stichting Topklinische Ziekenhuizen) opgepakt. Samenwerking wordt ook gezocht met SAAZ-unie, de Samenwerkende Arbodiensten Academische Ziekenhuizen. De ATEX-richtlijn heeft consequenties voor ziekenhuizen, zoals de norm dat boven 21% zuurstof in een ruimte gezôneerd moet worden. De wasserijbranche heeft een nieuw protocol opgesteld t.a.v. het aanleveren van besmet wasgoed (cytostatica en biologische agentia). De werkgroep vindt het protocol op een aantal punten te ver gaan en op andere punten onduidelijk. Er wordt opnieuw overlegd hierover.

Het VMS
Het is wat stil rond het VMS. Alle ziekenhuizen moet per 1 januari 2008 een kwaliteitssysteem ingevoerd hebben. VMS kan hier onderdeel van zijn. Patiëntveiligheid lijkt bij verschillende ziekenhuizen voorrang te krijgen boven medewerkerveiligheid. Aan de werkgroep om de balans hierin te bewaken: beide zijn belangrijk (en problematiek vaak niet te scheiden).

Meer over patiëntveiligheid: hartcentra
De Onderzoeksraad voor veiligheid, o.l.v. Pieter van Vollenhove, onderzoekt de veiligheid van diversie hartcentra. Mede aanleiding is de brand in het Twenteborg ziekenhuis vorig jaar.
Over de brand is een (andere) onderzoekscommissie met een rapport gekomen, die te downloaden is op website van het ziekenhuis: www.zgt.nl. Directe link: http://www.zgt.nl/site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID={599089ee-0434-461a-b1fb-517557be91ce}.

Presentatie Gezondheidszorg in Zuid Afrika door Femke Steenstra, UMCG, Groningen
Als afsluiting van de bijeenkomst een bijzondere lezing van Femke Steenstra over de gezondheidszorg in Zuid Afrika. Zij heeft elf maanden in dat land doorgebracht vanuit vrijwilligerswerk voor de non-profitorganisatie Doctors For Life International (website: http://www.doctorsforlifeinternational.com/), een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg op basis van een aantal principes. Femke was betrokken bij het project Life Child, dat zich bezighoudt met de opvang van weeskinderen (wees geworden, veelal doordat beide ouders aan AIDS gestorven zijn). Bij de zorg voor deze kinderen heeft zij diverse zorginstellingen van binnen gezien; zij schetste in de presentatie een beeld hiervan. De gezondheidszorg is redelijk goed georganiseerd; de gezondheidszorg is voor eenieder bereikbaar doordat er een redelijk fijnmazig netwerk bestaat. Instellingen zijn schoon; de kwaliteit van de zorg is wisselend, maar gratis voor kinderen. Volwassenen betalen een kleine bijdrage. Privé-klinieken zijn er ook. AIDS is een schrijnend probleem, een grote bron van sterfte. De (arbeids)veiligheid in de instellingen en daarbuiten, dat terloops aan de orde kwam, krijgt geen hoge prioriteit. Femke heeft er een fijne tijd gehad, en prees de goede samenwerking met verzorgers en de omgang met de kinderen.
 


Terug naar overzicht