Vleermuizen in de werkomgeving en MRSA

02 juli 2015

Bijeenkomst ism WIZA en RIVM

Programma

8.30 uur inloop
9.00 uur start
- Vleermuizen in de werkomgeving; het risico op rabiës. Aan de hand van praktijkvragen komt aan
   bod wat het daadwerkelijke probleem is, bij welke werkzaamheden een risico kan bestaan en hoe
   daarin te handelen
- MRSA; vanuit praktijksituaties dwars door de dilemma’s. Aan de hand van praktijkvragen komen  
  enkele praktische dilemma’s aan bod waaronder ethische afwegingen
- Ingebrachte casuïstiek en praktijk ervaringen door de leden
12.00 uur afsluiting.

De twee voorliggende thema’s worden ook dit keer multidisciplinair behandeld. Arbeidshygiëne, bedrijfsgezondheidszorg en volksgezondheidskundige aspecten worden door diverse sprekers ingebracht. Na een inleiding volgt een interactieve uitwisseling.

Aanmelding voor de NVvA-contactgroep bij het NVvA-secretariaat (nvva@arbeidshygiene.nl)
Aanmeldingen voor WIZA leden bij Monique Loo (mloo@telfort.nl)

Aanmelden vóór 1 juni 2015.

Als je een eigen casus wilt inbrengen, geef dan bij de aanmelding zo mogelijk het thema/je vraag aan.


Terug naar overzicht