Het tijdraam van grenswaarden voor beroepsblootstelling

12 maart 2009

Bijeenkomst van de contactgroep Gezondheid en chemie

Presentaties:
 

Inleiding en mechanistische beschouwing. Kunnen we stoffen waarbij accumulatie optreedt anders gaan benaderen? 
Rob Bos
De carcinogeniteit van butadieen in relatie tot blootstellingduur. Wat is het best passende tijdraam voor de grenswaarde van de-ze stof?
Wil ten Berge
Beoordelen van piekblootstelling aan oplosmiddelen. Maar welke maat hanteren?
Liesbeth Preller
Asbest: Latentietijd bij het optreden van mesothelioom. Kan de latentietijd verdisconteerd worden in een tijdraam voor blootstel-ling? En hoe? (niet beschikbaar)
Lex Burdorf
Beoordeling van reproductietoxiciteit van chemische stoffen: de centrale plaats van de blootstellingsperiode in de reproductiecy-clus
Aldert Piersma


Terug naar overzicht