Landelijke contactbijeenkomst

10 februari 2009

IS EEN DUURZAAM GEBOUW OOK EEN GEZOND GEBOUW?

De aanleiding hiervoor zijn signalen dat de toenemende aandacht voor duurzaam en energie-efficiënt bouwen ten koste zou gaan van de kwaliteit van het binnenmilieu en dat de kans op klachten over de gezondheid en comfort groter is in duurzame, energie-efficiënte gebouwen. De vraag in hoeverre deze ongerustheid terecht is, en of duurzaamheid en binnenmilieu strijdig of juist complementair zijn, is het thema van dit symposium.

Als locatie was het duurzame kantoor van DWA ‘De Thermo-Staete’ in Bodegraven gekozen.
De vijf sprekers kwamen zowel uit de Arbo-, bouwkunde-, duurzaamheids- alsook architect wereld, waardoor de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken werden belicht en een interessante mix van visies en meningen ontstond tijdens de discussies.


Terug naar overzicht