Asbest in straalgrit. Crisiscommunicatie in de arbeidshygiëne.

31 mei 2018

Landelijke Contact Bijeenkomst

Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht; start 13:00 uur.


Achtergrond

Begin oktober 2017 stuurt Sibelco-dochter Eurogrit haar klanten, die vanaf mei 2017 het straalgrit Eurogrit hebben besteld, een bericht dat er mogelijk asbest in dit product aanwezig is. Bedrijven wordt gevraagd om tot nader bericht alle werkzaamheden met dit straalgrit te stoppen, de locaties af te zetten en te beschouwen als asbest besmet gebied. De iSZW en ILT zijn geïnformeerd.

Twee dagen later bevestigt Eurogrit de aanwezigheid van chrysotiel en geeft aan dat de concentratie lager is dan 100 mg/kg. De betrokken bedrijven krijgen vanuit de overheid instructies hoe verder te handelen. TNO krijgt opdracht om blootstellingsonderzoeken uit te voeren. Deskundigen op het gebied van gezondheid worden gevraagd door overheden en bedrijven om te helpen bij de voorlichting en het inrichten van blootstellingsregisters.

De economische schade is groot, de druk om te handelen neemt toe, bedrijven willen verder. Na enige tijd wordt bekend dat waarschijnlijk al vanaf mei 2015 asbest in het straalgrit aanwezig is geweest. Alle risicomodellen en communicatiestrategieën kunnen op de schop. Hoe leg je uit dat de gezondheidsrisico’s voor betrokkenen waarschijnlijk heel klein zijn?

Binnen een maand ontstaat een voldoende stevige body of knowledge waardoor handelingsperspectieven ontstaan voor het opruimen van met asbest besmet grit.

In het eerste kwartaal van 2018 worden de resultaten bekend van de simulatie-experimenten die inzicht geven hoe groot de blootstelling van risicogroepen is geweest.

Hieruit kan worden afgeleid wat de gezondheidsrisico’s zijn. Kloppen die blootstellingsprofielen met de aannames van oktober 2017 en die de basis vormden voor de voorlichting naar de medewerkers en de omgeving? Hoe hebben betrokken partijen samen gewerkt? En waar staan we nu?

Doelstellingen bijeenkomst

  1. Duiding van wat er is gebeurd (tijdlijn) en vanuit welke handelingsperspectieven de diverse actoren hebben geopereerd.
  2. Inzicht in de dilemma’s die speelden tijdens de ontwikkeling van het proces en het bouwen van inzicht in de problematiek. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe gaan we deze crisis managen? Welke informatie delen we met wie en op welk moment?
  3. Wat leren we uit deze casus? Wat gaan we de volgende keer anders doen? Gaan we het de volgende keer anders doen? Kunnen we elkaar (als deskundigen) wellicht beter helpen en ondersteunen?

Klik hier voor het programma. 

Klik hIer om je aan te melden.


Terug naar overzicht