Modelleren en meten van gevaarlijke stoffen tijdens en na incidenten

12 september 2013

Bijeenkomst van de contactgroep Gezondheid en chemie ism NVMM

Presentaties
 

Mogelijkheden voor het modelleren van de verspreiding van gevaarlijke stoffen
Rikkert Hansler, RIVM
Meten van gevaarlijke stoffen tijdens en na chemische incidenten: hoe is de meetketen georganiseerd?
Sally Hoffer, RIVM
Modelleren is het antwoord, maar wat was de vraag?
Ad Ragas, Radboud Universiteit Nijmegen
Een visie op het meten van stoffen tijdens en na chemische incidenten
Johan Kloppenburg, Veiligheidsregio IJsselland (presentatie gegeven door Vincent Peters)


Terug naar overzicht