Nieuwe rollen. Nieuwe risico's? “Wie is verantwoordelijk voor wat bij bedrijven met grote externe, chemische risico’s?”

19 januari 2012

Bijeenkomst van de contactgroep Gezondheid en chemie ism NVVK

Presentaties
 

Veiligheid Voorop!
Ir. Ton Jeen - ExxonMobil
Doel, middel en verantwoordelijkheid. In de discussie over doel- en middelvoorschriften staat toedeling van verantwoordelijkheid en de prikkel tot risicoreductie centraal
Ir. Yvette Oostendorp - Adviesraad Gevaarlijke Stoffen
Normen en codes van goede praktijk in de welzijnsregelgeving en de Seveso-regelgeving: rol en standpunten van enkele Belgische actoren en de Arbeidsinspectie
Ir. Danny de Baere - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
De maatschappelijke inbedding van de risicovolle onderneming (niet beschikbaar)
Prof.dr. Ferdinand Mertens - TU Delft/Onderzoeksraad voor Veiligheid


Terug naar overzicht