Procesveiligheidsindicatoren, wat wordt er gemeten en wat wordt gedaan?

22 januari 2015

Bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en chemie in samenwerking met NVVK en Universiteit van Antwerpen

Presentaties
 

Procesveiligheidsindicatoren in de wetenschappelijke literatuur; Relatie tussen indicatoren en veiligheidskundige modellen en theorieën
Paul Swuste, TU Delft
Procesveiligheidsindicatoren in de professionele literatuur
Jos Theunissen, TU Delft
De toekomst van procesveiligheidsindicatoren
Genserik Reniers, TU Delft en  Universiteit Antwerpen
Gebruik van procesindicatoren - enquête onder NVVK-leden
Jakko van Kampen, TNO
Procesveiligheidsindicatoren bij Total
Dirk Roosendans,Total België


Terug naar overzicht