REACH: Jongleren met toxicologische kengetallen

08 maart 2012

Bijeenkomst van de contactgroep Gezondheid en chemie ism NVT

Overzicht van REACH regelgeving
Demi Theodori, RIVM
Hoe is de uitwerking van de REACH-regels door de industrie?
Erik Houthoff–AkzoNobel
Gebruik van biologische monitoring onder REACH
Peter Boogaard – Shell
Handhaving van REACH
Renske Beetstra - Arbeidsinspectie


Terug naar overzicht