Reprotoxische stoffen in ziekenhuizen: hoe een veilige zwangerschap verzekeren?

07 augustus 2015

bijeenkomst van de contactgroep Gezondheid en chemie ism NVAB

Presentaties:

 

Nieuwste inzichten in reprotox en cytostatica (Teus Brand).
Handelen van de bedrijfsarts in de ziekenhuisbranche bij zwangere werknemers. Toelichting richtlijn en overzicht van de nieuwste inzichten op het gebied van reprotoxrisico's
Veilig werken met reprotoxische stoffen in Belgische ziekenhuizen: het beleid voor zwangere werkneemsters (Chris Verbeek).
Belgische wetgeving inzake moederschapbescherming, toegepast op het gebruik van chemische agentia in ziekenhuizen. Overzicht van meest gebruikte chemische producten binnen ziekenhuismilieu en adviezen in verband met blootstelling tijdens zwangerschap.
Voorbeeld van risicoanalyse in kader van moederschapbescherming in groot universitair ziekenhuis in België (Hilde Vanacker).
Risicoanalyse binnen universitaire ziekenhuizen (chemisch, biologisch en fysische factoren) en maatregelen (aanpassing werkpost, werk- verwijdering van werkpost), toegelicht aan de hand van enkele casus.
Het ziekenhuis in Nederland: hoe werkt het in de praktijk in Nederland?(Marieke Beelen en Miriam van der Bij).
Beleid ten aanzien van reprotoxische stoffen zoals cytostatica, inhalatieanesthetica en ethanol in het LUMC te Leiden en het AMC te Amsterdam.


Terug naar overzicht