Wat betekent de classificatie van dieselmotorenemissies als humaan carcinogeen voor de arbeidshygiene?

04 december 2012

Bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en chemie ism NVvA

Presentaties
 

Bijdrage van nieuwe epidemiologische studies aan de onderbouwing van de classificatie van dieselmotoremissies als humaan carcinogeen
Roel Vermeulen
Welke toxicologische inzichten hebben geleid naar de classificatie van dieselmotoremissies als humaan carcinogeen?
Paul Scheepers
Wat mogen we verwachten van de uitstoot van nieuwe diesel- en benzinemotoren (niet beschikbaar)
Michiel Makkee
DME in de bouwnijverheid: de stand der techniek
Ton Spee


Terug naar overzicht