Al die arboregeltjes …

Werkgevers tonen zich niet vaak enthousiast over de arboregelgeving, om een understatement te gebruiken.
Al decennia klinkt er kritiek op ‘al die arboregeltjes’. Michaël van Straalen, ex-voorzitter van MKB-Nederland, zet een ander accent. 

Eveneens decennia willen kabinetten miljarden vermindering van administratieve en dergelijke lasten voor het bedrijfsleven. Op arboterrein werd vereenvoudigd door erkende branche-RI&E-instrumenten en werd gesneden in ‘boven-Europese’ regels zoals het arbospreekuur. Met de arbowetswijziging van 2007 kregen sectorale sociale partners ook ruimte regelgeving nader in te vullen; hun arbocatalogi werden ‘referentiekader’ voor de Inspectie, veel arbobeleidsregels werden geschrapt.

“Strategische commissie voor betere regelgeving bedrijven”
Het huidige kabinet is het eerste sinds jaren zonder concreet besparingsdoel inzake administratieve lasten. Wel vormde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een strategische commissie onder leiding van Michaël van Straalen, voormalig voorzitter van MKB-Nederland. Zijn advisering nu behelst onder meer vereenvoudiging / digitalisering van hygiënecodes in de horeca. Het overeenkomstige geldt voor de arbo-RI&E-instrumenten in branches. De strategische commissie bepleit vereenvoudiging, digitalisering, een sectorspecifiek keuzemenu, verbreding naar sectoren zonder zo’n instrument. Want het is “.. ook economisch interessant voor werkgevers als er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd. De invulling en uitvoering van de RI&E draagt hieraan bij.” Dat pleidooi wordt via staatssecretaris Van Ark gericht op: de centrale sociale partners die in de Stichting van de Arbeid het steunpunt RI&E onderhouden voor sectorale sociale partners. Van Straalen ziet kennelijk geen mogelijkheid meer tot verder dereguleren van overheidsregelgeving inzake arbo ..

Arbo-instrumenten hebben bijzondere werking …
Onder arboprofessionals is er wel eens kritiek op arbocatalogi en RI&E-instrumenten. Het lijkt raadzaam eraan bij te dragen en ermee te werken. De toerusting met instrumenten, het proces van ontwikkeling door sociale partners, het dempt kritiek over ‘al die arboregeltjes’. Het sentiment daarover zal zeker niet zomaar verdwijnen.

Commissie van Straalen:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2019/04/04/adviesrapport-commissie-van-straalen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2019/04/04/%E2%80%98minder-regeldruk-bij-inventariseren-en-oplossen-risico%E2%80%99s-voor-werknemers%E2%80%99