Begroting SZW aangenomen

Tweede Kamer positief over koppeling arbo-aanpak en arbeidsmigratie
De behandeling van de begrotingen van ministeries is volgens sommige Binnenhofwatchers een plichtmatig ritueel. De verhit lijkende debatten leiden tot nog niet een promille verschuiving binnen een ministerieel budget. Anderen benadrukken dat deze sessies de enige zijn over álle onderwerpen van een beleidsterrein tegelijk. Daarbij komen de afgewogen voorkeuren van de volledige Tweede Kamer in zicht.

Pluspuntjes
Vanuit die visie was het begrotingsdebat met minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind november interessant. Het ging vooral over het mislukken van het pensioenakkoord. De FNV kreeg ervan langs, tegelijk lijkt er een consensus dat kabinet en werkgever toch nog een handreiking zouden moeten doen aan de bonden. Moties tegen de stijgende AOW-leeftijd en zulke pensioenkwesties werden volop ingediend en evenzo afgestemd.
Op of verwant aan het arboterrein waren er kleine pluspuntjes

  • De Inspectie SZW krijgt twee miljoen meer voor aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.
  • Onder druk van de Kamer loopt een pilot wat betreft kankerpatiënten die in vaste dienst werken; werkgevers dragen risico op loondoorbetaling bij hun ziekteverzuim. De Kamer vroeg nu unaniem de SZW-bewindspersonen met uitzendsector en UWV te spreken over de re-integratie van (ex-)kankerpatiënten zonder vaste werkgever: “op welke manier de medische zorg en de arbeidsgerelateerde zorg elkaar kunnen versterken”.
  • Ook was er een meerderheid voor een motie tot onderzoek “naar de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op het aantal burn-outs.”

Verbinden van thema’s
Een miljoen euro is een miniem bedrag op de begroting, maar wezenlijk voor wie het krijgt. De Kamer laat dat bedrag uittrekken voor een brede campagne: veilig en gezond werken in de landbouwsector voor alle werkenden, met name ZZP’ers, seizoenwerkers, arbeidsmigranten en meewerkende gezinsleden. CU-Kamerlid Bruins had betoogd hoe zij vaak geen goede toegang tot arbeidsgerelateerde zorg hebben, terwijl er veel ongevallen zijn in de landbouwsector, zoals met machines en gevaarlijke stoffen. Zijn aangenomen amendement noemt de mogelijkheid van  “ .. een regionale pilot specifiek gericht op arbeidsmigranten, hun rechten en betere zorg. Hierbij kan onder meer brancheorganisatie Stigas een belangrijke rol spelen.”

Links
Begrotingsdebat Tweede Kamer
Stemmingen Tweede Kamer