Bericht van het bestuur

Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. Nu ik dit schrijf lijkt er nog steeds geen ruimte voor versoepeling van de beperkende maatregelen. Dit tot grote teleurstelling van onder andere de horeca die hun terrassen graag willen openstellen en de burgemeesters van grote steden die met overvolle parken zitten. Zolang we nog niet in grote aantallen zijn gevaccineerd zullen we nog even moeten doorbijten en de beperkingen moeten ondergaan. Hopelijk kunnen we in de zomer weer het normale leven oppakken. Tot die tijd hoeven ons niet te vervelen: het NVvA symposium, landelijke contactbijeenkomsten over Covid en de algemene ledenvergadering staan op de agenda voor de komende maanden.

29e symposium NVvA 14 en 15 april: ’Virtueel naar reëel’
Een tweede jaar zonder NVvA-symposium was zowel voor het bestuur als de symposiumcommissie geen optie. Het symposium is het belangrijkste evenement van de vereniging. Niet alleen om kennis uit te wisselen maar zeker ook om contacten met vakbroeders en -zusters aan te halen. De symposiumcommissie onder leiding van voorzitter Nick van de Hurk is naar de tekentafel gegaan en heeft een online event georganiseerd. Waarbij op twee middagen tussen half twee en vijf uur tal van interessante presentaties worden gegeven. Zelfs de borrel zal niet onopgemerkt voorbijgaan.  De opening wordt verzorgd door dhr. Henk de Groot, directeur toezicht van Inspectie SZW. 

Actuele Covid informatie op NVvA website -  visiedocument Covid en ventilatie
Graag vraag ik nogmaals jullie aandacht voor de speciale pagina ingericht met informatie over het coronavirus voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen op de NVvA-website.  Het doel van deze pagina is om aan arboprofessionals goede achtergrondinformatie beschikbaar te stellen waarmee zij hun adviezen kunnen vormgeven. Let erop dat er constant voortschrijdend inzicht is. En check daarom de meest actuele versie van de webpagina’s waarnaar verwezen wordt.
Binnenkort, vermoedelijk nog in april, komt het visiedocument Covid en ventilatie uit.
De webpagina wordt up-to-date gehouden door een werkgroep van arbeidshygiënisten onder voorzitterschap van Jolanda Willems.

Landelijke contactbijeenkomsten over Covid: 8 april, 22 april en 20 mei 2021
Samen met de veiligheidskundigen (NVVK), arbeid- en organisatiedeskundigen (BA&O) en bedrijfsartsen (NVAB) is een serie van 3 landelijke contactbijeenkomsten over corona in gang gezet. Hierin komen vragen aan bod als: hoe pak je de preventie van COVID-19 aan in bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is? Waar loop je tegenaan? Welke creatieve oplossingen zijn mogelijk? Hoe ga je om met kwetsbare groepen? En wat te doen als we straks weer gaan opstarten? De eerste landelijke contactbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 8 april jl.: Coronaregels en de praktijk: kijken naar wat wél kan.  Met bijdragen van een BioRiskProfessional (covid op universiteit: zorg, onderzoek,  onderwijs), arbeidshygiënisten (covid in de bouw), een arbeid- en organisatie deskundige (veiligheid medewerkers teststraten)  en zelfs een hoogleraar Klinische fysica (visualiseren van luchtstromen en druppelverspreiding bij gebruik van pbm). Multidisciplinair en zeer interessant! Dat belooft veel voor de komende bijeenkomsten:

  • do 22 april 2021: Covid-19 en (mentale) gezondheid (10:30 – 12:00)
  • do 20 mei 2021: Kijkend naar de toekomst zie ik ….  (10:30 – 12:00)

Meld je aan via de NVvA-website. Deze bijeenkomsten zijn gratis voor leden van de 4 beroepsgroepen en aangemeld bij Hobeon/SKO (0,5 certificeringspunt bij minimaal 2 van de 3 bijeenkomsten).

Algemene ledenvergadering NVvA – wo 21 april 2021 (webmeeting)
Ook de algemene ledenvergadering van de NVvA wordt dit jaar, los van het symposium, in digitale vorm gehouden. De algemene ledenvergadering vindt plaats op wo 21 april van 12:30 – 14:00. Een uitnodiging voor de ALV heb je reeds per email ontvangen (op 7 april jl).  Tijdens deze vergadering komen een aantal vaste agendapunten aan bod, zoals het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021, de financiën 2020 en begroting 2021 en bestuursverkiezingen: herbenoeming Christa Klaassen, (penningmeester) en Joost van Rooij (voorzitter). Daarnaast zullen de eerste contouren van het NVvA Strategisch plan 2022-2027 worden gepresenteerd.  Vorig jaar is al gebleken dat leden een digitale ALV een goed alternatief vinden. Wil jij ook meepraten en meedenken over het reilen en zeilen van onze mooie vereniging? Meld je dan gauw aan via de NVvA website!

Nieuw bestuurslid Ledencontacten gezocht
Het NVvA-bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid Ledencontacten. Heleen Bakker die nu de portefeuille Ledencontacten onder haar hoede heeft, heeft aangegeven dat ze haar bestuurswerk helaas moet afbouwen. Heb je interesse in deze bestuursfunctie, of ken je iemand die geïnteresseerd is, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mij en/of Heleen voor mee informatie. 

Heb je zelf ideeën of suggesties om de NVvA en daarmee de arbeidshygiëne in Nederland en daarbuiten nog verder te ontwikkelen en te bevorderen? Dan nodig ik je nadrukkelijk uit om die met ons te delen. Je kunt ons tegenkomen op NVvA-bijeenkomsten. Een onderwerp inbrengen en toelichten tijdens één van de reguliere bestuursvergaderingen is ook mogelijk. De eerstvolgende bestuursvergaderingen zijn op wo 26 mei, wo 23 juni  en op wo 25 augustus 2021. Een e-mail bericht sturen naar: nvva@arbeidshygiene.nl kan natuurlijk ook.

Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter