Arbodeskundigen


De RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Het onderdeel gevaarlijke stoffen is in de RI&E nogal eens een ondergeschoven kindje. Dat blijkt uit onderzoek dat ArboUnie in opdracht van de NVvA uitvoerde onder in totaal 390 veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen. Een verdiepende RI&E voldoet vaak wel, maar wordt in de praktijk maar weinig uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het PAGO in veel gevallen helemaal niet terugkomt in de RI&E. In bedrijven waar wel een PAGO wordt uitgevoerd, is deze meestal niet gebaseerd op de RI&E en niet goed afgestemd op de specifieke problematiek in de organisatie. Goede samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten is essentieel om dit te verbeteren. In de infographic onderaan deze pagina zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek weergegeven.

Download het onderzoeksrapport “Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals”

Bekijk hier de infographic

 

 

Training
Een belangrijke oorzaak blijkt te liggen in het lage basis kennisniveau van de specialisten, zowel op het vlak van gevaarlijke stoffen in het algemeen als op de specifieke stoffen en processen die bij bedrijven worden gebruikt. In de opleidingen van de arbodeskundigen wordt nauwelijks aandacht besteed aan gevaarlijke stoffen. Verwacht wordt dat multidisciplinair werken meer diepgang in de RI&E zal opleveren. Door uitwisseling van informatie ontstaat meer bewustwording en worden risico’s beter herkent. 

Om deze reden heeft de NVvA de training ‘Gevaarlijke stoffen voor arbodeskundigen’ ontwikkeld. De training bestaat uit een theoretisch deel over gevaarlijke stoffen, de RI&E en het PAGO en intervisie op basis van casuïstiek, waarmee de samenwerking tussen deskundigen wordt bevorderd. We bieden de training aan onder begeleiding van een arbodeskundige.

De eerstvolgende training vindt plaats op: 26 november 2020 - Utrecht.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven  

Het materiaal is gratis beschikbaar inclusief docentenhandleiding, waardoor ook een eigen trainingsgroep kan worden samengesteld.

Download hier de casuïstiek / intervisie

De presentaties zijn na afloop beschikbaar via de NVvA-website.