Voorkom beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

Tips voor zzp’ers

Het algemene beeld bestaat dat zzp’ers weinig aandacht hebben voor veilig en gezond werken. Voor directe risico’s, zoals vallen van hoogte of explosiegevaar, oftewel risico’s waarvan de effecten direct merkbaar en ernstig zijn, is meer aandacht. Risico’s die pas op de langere termijn een probleem vormen, is voor de meesten een ver-van-mijn-bed-show.

Toch is het belangrijk om al op jonge leeftijd na te denken over hoe je op hogere leeftijd je werk nog kunt blijven doen. Daarvoor is de gezondheid essentieel.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne onderzocht in samenwerking met brancheverenigingen de manier waarop zzp’ers omgaan met arbeidsomstandigheden. Op basis van de resultaten zijn voor de zorg, de bouw, de techniek en de agrarische sector informatiebladen ontwikkeld met daarin informatie over de risico’s en tips om hiermee om te gaan. 

Download het informatieblad voor de zorg hier
Download het informatieblad voor de bouw hier
Download het informatieblad voor de techniek hier
Download het informatieblad voor de agrarische sector hier

Verkenning zzp’ers en arbeidsomstandigheden
Voor het opstellen van de informatiebladen is vooraf een verkenning gedaan, waarbij zzp’ers en belangenorganisaties zijn geïnterviewd. De resultaten hiervan zijn beschreven in het rapport "Aandacht voor arbeidsomstandigheden van zzp’ers. Specifieke aandacht voor gevaarlijke stoffen."
 
Klik hier om het rapport te downloaden.