Cao bouw- en infrasector ziet af van ouderenregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties bereikten vrijdag 13 april (!) een  onderhandelingsakkoord voor de cao ‘bouw en infrasector’, de grootste deelsector van de bedrijfstak bouw. Er is loonsverhoging bereikt, en een novum voor Nederland: nagenoeg alle afspraken gelden ook voor uitzendkrachten, zoals die over pensioenen.
Een ander novum is nu juist niet bereikt.

Al jaren gelden in de bouw ernstige knelpunten rond oudere werknemers. Verhoudingsgewijs veel oudere bouwvakkers krijgen een WIA-uitkering. De sector blinkt niet uit in innovatieve verlichtende bouwmethoden, de werkgevers zijn ‘handelingsverlegen’ als het gaat om bevorderen van gezondheid en leefstijl van werknemers.

Sociale partners eenstemmig
De bouw is dan ook een van de weinige sectoren waar organisaties van zowel werknemers als werkgevers gepleit hebben voor vroegpensioen e.d., met name voor zware beroepen. Daar was naar zeggen zelfs geld voor beschikbaar.

Tot het laatst was de verwachting dat de nieuwe cao een regeling zou krijgen voor oudere bouwvakkers: een dag per week minder werken, mogelijk voor de helft toch loon. Dat is niet gerealiseerd. Het zou slechter uitpakken dan een bestaande regeling (die overigens veel ongunstiger is). Sociale partners hebben afgesproken zich samen in Den Haag hard te maken voor een flexibele AOW ingaand na 45 gewerkte jaren.

Het werk van arbodeskundigen doet er extra toe
Als het in de bouw al niet lukt tot een vroeg- of deeltijdpensioen te komen, is de kans elders nog kleiner. De veel bepleitte ‘generatiepacten’ in cao’s zijn er nauwelijks. Een voorbeeld is de cao jeugdzorg: oudere werknemers mogen een dag minder gaan werken, de sector heeft geen fonds en de werkgevers hebben geen plicht tot enige loondoorbetaling. Kortom, arbodienstverleners moeten alle hens aan dek brengen om ouderen te helpen gezond hun (vooruitschuivende) pensioenleeftijd te halen. Bij wijze van voorbeeld: het blad Cobouw interviewde de dag voor afronden van de cao-gespekken twee betontimmermannen. Bertus (60) en Hennie (61) vertellen over hun arbeidsomstandigheden. Het werk blijft fysiek zwaar, qua mentale belasting niet te onderschatten en onderhevig aan alle weersomstandigheden. “Vooral de kou begint ons tegen te staan.”

Externe link: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/04/dit-zijn-bertus-en-hennie-moeten-zij-door-tot-67-101259920