Chaos in kennis over purschuim

Komend advies Gezondheidsraad landt in roerige omgeving
“Eenmalige blootstelling kan al kan leiden tot sensibilisatie.” Het is een van de feiten die vast staan over purschuim. Dat wordt volop gebruikt voor isolatie: wezenlijk voor de gewenste duurzame samenleving. Het polyurethaan wordt niet alleen gespoten in spouwmuren, maar ook op buitengevels en onder vloeren. Bij uitharden komen dampen vrij. Die zijn schadelijk, zeggen de Stichting Meldpunt Purslachtoffers en de Stichting Expertise Centre Environmental Medicine van het Rijnstate Ziekenhuis. De industrie ziet het anders, een bedrijf spreekt onlangs van een ‘heksenjacht, pure oplichterij’. Het digitale bouwblad Cobouw spreekt van een chaos in informatie.

Neutraal instituut partijdig?
Het RIVM was eind 2014 ingeschakeld om als neutrale partij een informatieblad te maken. Verrassend - of toch niet? - is dat het instituut het verwijt krijgt te zijn bezweken voor de lobby van de industrie. Het uiteindelijk verschenen RIVM-protocol voor GGD-medewerkers is voor het Meldpunt aanleiding voor een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Met de eind april geopenbaarde mails, conceptrapporten en commentaren maakt Cobouw een reconstructie. De titel: “Waarom een kritisch RIVM-rapport over purschuim nooit het licht zag”. Die kop lijkt sensationeler dan het artikel over “de worsteling van het RIVM”. Dat verhaal is zeer informatief, ook over de uitgangspunten van het blad.

Breed gedragen zorgen
De Tweede Kamer nam 10 april een motie van de SP aan, voor onderzoek door de Gezondheidsraad naar gevaren voor de gezondheid van bewoners in woningen met gespoten purschuim. Alleen de VVD stemde tegen. De Gezondheidsraad zal dat, aldus de woordvoerder, nagenoeg zeker opnemen in het werkprogramma 2019. Dat verschijnt in september.

De Gezondheidsraad publiceerde in december een conceptrapport en advieswaarde over beroepsmatige blootstelling aan di- en triisocyanaten, waar purschuim toe zou behoren. Dit vloeit voort uit het beleid van SZW sinds 2009 tot zo mogelijk grenswaarden voor een aantal hoog-risico-allergenen “in aanvulling op het bestaande stelsel”. Tot 15 mei was er gelegenheid tot inhoudelijk commentaar. Daarna heeft de Raad het als gebruikelijk van zijn site gehaald. Het uiteindelijke advies is in het najaar te verwachten.

Balans
Het vak arbeidshygiëne blijft weerbarstig en uitdagend! Er is chaos in de verspreiding van informatie rond purschuim. Zelfs vakblad Cobouw heeft het moeilijk een sensationele invalshoek te vermijden: “De industrie schermt met een rapport van TNO, maar ook de onderzoekers daarvan kunnen risico’s niet uitsluiten als verwerkers de regels aan hun laars lappen.” Het gegeven dat de Gezondheidsraad met een advieswaarde komt, geeft het vertrouwen dat er in ieder geval qua beroepsmatige blootstelling géén chaos is in de kennis. Denkt u daaraan als straks wellicht de Gezondheidsraad beticht wordt van ‘wijken voor de industrie’? 

Ton van Oostrum

 

‘Dossier’: