Info over het coronavirus voor Arboprofessionals

Het coronavirus leidt tot veel vragen bij arboprofessionals. Essentieel is nu dat wij allen samenwerken om de kennis die nodig is voor arbeidshygiënisten, zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.   

Op deze pagina's bieden wij de bronnen gerangschikt naar enkele thema's. Het doel is dat hiermee de arboprofessionals achtergrond info beschikbaar hebben, waarmee zij hun adviezen kunnen vormgeven. Dit betekent dat iedereen zelf verantwoordelijk blijft voor de opgestelde adviezen.

Let er ook op dat er constant voortschrijdend inzicht is. Check daarom de meest actuele versie van de informatie waarnaar in deze webpagina's verwezen wordt.

Graag ontvangen wij aan- en opmerkingen bij deze informatie. Ook indien je nieuwe informatie hebt dan ontvangen wij die graag, opdat we dit voor iedereen beschikbaar kunnen stellen. Stuur je reactie aan nvva@arbeidshygiene.nl