Beroepsziektemelding

  • Vraag: Wordt corona-ziekte, opgelopen op het werk, beschouwd als en beroepsziekte ? En moet het dus gemeld worden als een beroepsziekte aan het NCvB door de bedrijfsarts? 
    Het vermoeden bestaat dat bedrijfsartsen een besmetting aan het coronavirus tijdens het werk welke aansluitend lijdt tot ziekenhuis opname en mogelijk zelfs tot de dood, dit niet beschouwen als een beroepsziekte. Of er reeds meldingen zijn bij het NCVB is nog niet nagegaan. 
    In België is het intussen als een beroepsziekte erkend: https://fedris.be/nl/news#news-2696 
    Antwoord  
    Ja indien iemand door het werk, of grotendeels door het werk, ziek is geworden door besmetting aan COVID-19 dan moet dit gemeld worden als beroepsziekte. Het NCVB heeft voor het melden van een beroepsgebonden Corona Virus Ziekte (COVID-19) CAScode R605 aangemaakt. https://www.beroepsziekten.nl/melden. Op 3 april 2020 was nog niet bekend of al een beroepsziektemelding is gedaan.

Arbowet  Artikel 9 Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 
lid 3
: De bedrijfsarts of de arbodienst meldt beroepsziekten aan het NCvB. (vrij vertaald)

Arboregeling Artikel 1.11. Gegevens beroepsziekten 
lid 1
. In dit artikel wordt verstaan onder beroepsziekte: een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.

Terug naar COVID-19 pagina