Branches

Vraag
Is het vernevelen van medicatie bij bewezen corona patiënten een risicovolle handelingen zoals cardiopulmonale reanimatie, tracheale intubatie, niet-invasieve beademing, handmatige beademing, tracheostomie, etc., of dat dit kan worden uitgevoerd met een chirurgisch mondneusmasker?
Antwoord
Indien door het vernevelen de corona-patiënt door de verneveling geprikkeld raakt en kan gaan hoesten, is er een extra risico op blootstelling. Goede adembescherming van de medewerker is dan echt nodig. Een chirurgisch mondneusmasker geeft voor de drager geen bescherming tegen bv. aerosolen.

Vraag
Wij voeren reinigings- en inspectiewerkzaamheden uit in riolen en  andere afvalwaterinfrastructuur (gemalen, RWZI's, etc.). We moeten onder andere handmatig reinigen, waarbij aerosolen/nevel in het gezicht komt van werknemers. Volgens het RIVM is er een levensvatbaar coronavirus aangetroffen in de ontlasting van besmette personen. De vraag is dan, welke risico's zijn er voor onze medewerkers die met/in afvalwater werken? Bronnen:
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html enhttps://www.rivm.nl/en/who-collaborating-centre-risk-assessment-of-pathogens-in-food-and-water/current-news
Antwoord
In https://www.riool.net/nieuws/stedelijk-waterbeheer-en-het-coronavirus-strikt-de-bekende-persoonlijke-bescherming-toepassen is te lezen:
Naast het nieuwe coronavirus zijn in afvalwater van nature al verschillende ziekteverwekkers aanwezig. Dit kunnen andere virussen, bacteriën of parasieten zijn, die maag-darminfecties zoals buikgriep veroorzaken maar ook longontstekingen. Mensen die met afvalwater werken, moeten daarom te allen tijde direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de waterschappen. Bovendien moeten afvalwatermedewerkers de handhygiëne in acht nemen en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. En net als iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of hoesten in de elleboog (zie ook het advies van het RIVM). Zie ook:
https://hrm.aenowaterschappen.nl/nl/aeno_publicatie/Arbocatalogus-5-Biologische-agentia-2016
https://www.stowa.nl/onderwerpen/diversen/diversen/het-coronavirus-afvalwater-laatste-update-11-maarthttps://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/watersector-in-tijden-van-corona

Terug naar COVID-19 pagina