Desinfectie

NVvA Contactgroep COVID-19

Actueel

Schoonmaken en desinfecteren
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Beroepsziekten.nl

World Health Organization (WHO, Switzerland)

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, USA)

American Industrial Hygiene Assiociation (AIHA, USA)

Goverment UK (GOV, United Kingdom)

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)

Desinfectiemiddelen en vrijstellingen
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Staatscourant

Desinfectie met UV-C
U.S. Food & Drug administration (FDA, USA)

American Industrial Hygiene Association (AIHA, USA)

Health Europa

Terug naar COVID-19 pagina