Meldingsplicht

I-SZW
(laatste update 9-9-2020)
https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval
https://www.inspectieszw.nl/melden/corona
De definitie van een Arbeidsongeval is in Artikel 1 van de Arbowet opgenomen: “een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad”.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
(9-9-2020)
https://www.beroepsziekten.nl/content/volop-inzet-op-covid-19
https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/stappenplan-melden-beroepsziekte-covid-19-cascode-605.pdf

"Per 1 april 2020 is er een nieuwe CAS (Classificaties voor Arbo en SV) code voor Corona Virus Ziekte: R605. Vanaf 30 april is er een stappenplan gemaakt met enkele aanvullende vragen voor het melden van COVID-19 als beroepsziekte."

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) (onderdeel van het RIVM)
(9-9-2020)
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
“Deze CONCEPT-richtlijn is bedoeld voor GGD’en en andere zorgprofessionals en geeft aan hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt; verversen van de app en webpagina voor gebruik wordt aanbevolen.”
“COVID-19 is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A-meldingsplichtige ziekte. Normaliter betekent dit dat al bij een vermoeden van de ziekte direct de GGD van de woon- of verblijfplaats van de patiënt geïnformeerd dient te worden. Omdat bij ongeveer 80% van de personen met COVID-19 de infectie (zeer) mild verloopt en men zich bij klachten direct kan laten testen (per 1 juni 2020) heeft het melden van een vermoeden van deze ziekte zijn functie verloren. Voor de huidige epidemie geldt daarom tot nader order dat alleen bevestigde patiënten gemeld dienen te worden aan de GGD.”

Terug naar COVID-19 pagina