Virulentie op oppervlaktes

 • How long does the coronavirus remain vital on a surface or in the air?
  • In aerosol, the virus can survive up to 10 hours, half-life in aerosol in this experiment was calculated at approximately 1 hour; 
   It is virulent on copper 4 hours, on cardboard 24 hours, on plastic and stainless steel 3 days;
   The humidity in the aerosol experiment was 65% and the temperature 21-23 ° C.
   • The humidity in the surface experiments was 40%.
   • It has not been described how the virus behaves at other temperatures and humidity.
   Source: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1
   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 en het supplement : https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMc2004973/suppl_file/nejmc2004973_appendix.pdf
  • Another article states: Coronaviruses can remain virulent on metal, glass or plastic for up to 9 days. Efficient disinfection procedures are also described. Source: Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agentshttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0195670120300463
 • (toegevoegd 14-4-2020) Belgian Biosafety Server : Richtlijn biologische veiligheid voor diagnostiek en onderzoek inzake het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2)    
  https://www.bioveiligheid.be/bioveiligheid-sars-cov-2 
  De infectieuze dosis van het virus is onbekend. Er zijn momenteel weinig gegevens beschikbaar inzake de stabiliteit van SARS-CoV-2 op oppervlakken en in het milieu. Algemeen is geweten dat de stabiliteit van een virus in het milieu afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder de relatieve temperatuur, de vochtigheidsgraad, het oppervlaktype, de organische belasting, enz. Recente laboratorium-studies tonen aan dat qua persistentie het nieuwe coronavirus erg gelijkaardig is aan het SARS-CoV van 2003 (bronnen: Van Doremalen et al., 2020; WHO; Kampf et al., 2020). Indien deze preliminaire resultaten bevestigd zouden zijn, zou de persistentie bij kamertemperatuur op oppervlakken zoals plastiek en glas 72 uur bedragen, terwijl de overlevingstijd op materialen zoals staal, pleisterwerk, papier en karton, katoen, hout en koper lager zou zijn (respectievelijk 48 uur, 24 uur, 24 uur, 12 uur en 4 uur) (bronnen: Van Doremalen et al., 2020; WHO; Kampf et al., 2020). De studie toonde ook aan dat het SARS-CoV-2 minstens 3 uur overleeft in aerosols (bron: Van Doremalen et al., 2020).

 • (toegevoegd 14-4-2020) Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents
  https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext 6 Febr 2020

Terug naar COVID-19 pagina