Interactie luchtverontreiniging en COVID-19

Besmettelijkheid en virulentie van het coronavirus houden verband met velerlei factoren. Denk aan patiëntkenmerken zoals genetica en comorbiditeit, en sociale, economische en omgevingsfactoren. Twee Nederlandse longartsen agenderen de interactie tussen luchtverontreiniging en COVID-19.

Dit in een “letter to the editor” in het Amerikaanse Journal of Occupational and Environmental Medicine. Het is een flinke brief geworden: vijf pagina’s tekst, drie pagina’s literatuurverwijzingen en een pagina figuren. De auteur is Johanna van der Valk, reviewer is Johannes in ’t Veen. Beiden werken in het Franciscus Gasthuis R’dam; de laatste is ook actief in het Erasmus MC, is opleider en is bestuurder van de Long Alliantie Nederland.
Hun betoog steunt op meerdere invalshoeken.

Epidemiologisch In het begin van de pandemie leek het al dat luchtverontreiniging een negatief uitpakt op SARS-Cov-2-infectie. Gebieden zoals de regio Wuhan in China, de Verenigde Staten en Noord-Italië hebben een slechte luchtkwaliteit én hoge incidentie van COVID-19. “Een statistisch significant verband tussen kortdurende blootstelling aan concentraties fijnstof, CO, NO2, ozon en COVID-19 werd aangetoond in 120 steden in China.”

Biologisch  SARS-CoV-2 blijft urenlang levensvatbaar in een aerosol, dat vergemakkelijkt snelle virusverspreiding over grote afstanden. De menselijke barrière- en afweermechanismen worden verstoord: blootstelling aan luchtverontreiniging schaadt onder meer de activiteiten van het ademhalingsslijmvlies, remt de fagocytotische functie van macrofagen en geeft een afname van de T-celrespons.

Verband
Veel van de gegevens zou volgens de auteurs op causaliteit kunnen duiden. Daarvoor zien ze te veel verstorende factoren. Ze concluderen dat er waarschijnlijk geen causaal verband op zich bestaat. Er is eerder sprake van “een gemeenschappelijk pad” vol gezondheidsschade vanwege milieu en de huidige levensstijl.
Het geluk bij het ongeluk zijn de lockdowns. Die hebben (lucht)verkeer en industriële activiteiten teruggedrongen met een grote impact op het milieu.

Conclusie
Het Nederlands arbeidshygiënische advies tegen corona is: goed ventileren. Is dat te relativeren door deze studie? De auteurs wijden geen woord aan die actualiteit. Wel aan de toekomst, met zeker relevantie voor arbeidshygiënisten: “.. verbeteringen op het gebied van luchtvervuiling, levensstijl en milieu zullen toekomstige virale pandemieën helpen voorkomen. Er zijn in dit opzicht hoopvolle indicatoren: een groot deel van de bevolking ziet liever blijvende veranderingen als reactie op de COVID-pandemie om een ​​duurzamere en rechtvaardigere wereld te bereiken.”

Bron
https://journals.lww.com/joem/Citation/9000/The_Interaction_Between_Air_Pollution_and.97979.aspx  Free acces