TtA

Profiel van het tijdschrift:

Het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA) is een blad voor arbodeskundigen vanaf HBO niveau. Doel van het blad is verspreiding van kennis op het gebied van arbodisciplines in de breedste zin. TtA biedt plaats aan artikelen over wetenschappelijk werk die oorspronkelijk zijn voor het Nederlandse taalgebied, aan conceptuele artikelen, reviews, boekbesprekingen, verslagen van bijeenkomsten, verhalen uit de praktijk en samenvattingen van proefschriften. Sinds 2007 wordt dit blad uitgebracht in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O).

© NVvA
Het overnemen of vermenigvuldigen van artikelen en illustraties is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de redactie.
De redactie is zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.