TtA 1989

1989-06
 

Stof in de Nederlandse mengvoederindustrie (Oorsponkelijk werk)
Tj. Smid, D. Heederik, G. Mensink, J. Boleij en R. Houba
Monitoring van beroepsmatige blootstelling aan cytostatica (Vakpublicatie)
P.J.M. Sessink en R.P. Bos
Normen voor Uv-straling en chronische blootstelling (Ingezonden Gezondheidsraad)
W. F. Passchier

1989-05
 

Lichaamstrillingen in lesvrachtwagens (1 ) (Vakpublicatie)
A.A. van 't Veld
Lichaamstrillingen in lesvrachtwagens (2) (Vakpublicatie)
A.A. van 't Veld
Ultraviolette straling (Vakpublicatie)
P.L.H. Schuurmann en A.W. Zwaard
Verlaging van blootstelling op kooksfabrieken door gebruik van adembescherming (Oorspronkelijk werk)
F.J. Jongeneelen, S. Oosterink en H. van Veen

1989-04
 

Gezondheidsbedreigende factoren in de intramurale gezondheidszorg (Vakpublicatie)
M. van Rijssen-Moll en F.J.N. Nijhuis
Een eenvoudige methode voor de analyse en presentatie van audiometrische groepsgegevens (Vakpublicatie)
J. Leijten
Aandachtspunten bij het meten van hinderlijk stof gedurende een 8-urige werkdag (Vakpublicatie)
A. Burdorf

1989-03
 

Voorschriften voor het meten van stof en asbest in de werkplekatmosfeer (Vakpublicatie)
M.R.M.A. Verboeket
Blootstelling aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) bij het verwerken van steenkoolteer-bevattende produkten in de wegenbouw (Oorspronkelijk werk)
S.J. Veenstra, P.T.J. Scheepers en Jongeneelen
Biologische monioring van ethyleenchloride en roken: toepassing van een regressiemodel (Oorspronkelijk werk)
T. Smid en J.N. de Leeuwe

1989-02
 

Aandoeningen van het bewegingsapparaat bij kraanmachinisten (Oorspronkelijk werk)
H. Zondervan, A. Burdorf, S. van Wingerden en L. van Duuren
Arbeids- en rusttijden en de blootstelling aan chemische stoffen (Vakpublicatie)
R.L. Zielhuis, P.C. Noordam, H. Roelfzema en  J.J.G. Opdam
Man-Made Mineral Fibres in de bouw I (Oorsponkelijk werk)
B. Remijn
Man-Made Mineral Fibres in de bouw II (Oorsponkelijk werk)
B. Remijn

1989-01
 

Expositie aan lichaamstrillingen bij tankwagenchauffeurs (Oorspronkelijk werk)
J. Mulder, B. Remijn
Beroepsmatige blootstelling aan toxische stoffen in de graanoverslag (Vakpublicatie)
A.M. Kremer, D.J.J. Heederik en J.S.M. Boleij
Arbeid in de intramurale gezondheidszorg onderzocht (Vakpublicatie)
G.R. de Winter en P.G.W. Smulders