TtA 1990

1990-05
 

Kennis van laboratorium-medewerkers over de risico's van hun werk (Vakpublicatie)
P.F.J. Vogelzang, J.W.J. van der Gulden en A.l.F. Vernooy
De reproduceerbaarheid van alveolaire luchtmonsterneming van perchloorethyleen in veldonderzoek (Oorspronkelijk werk)
B.C.A.M. Schroijen, J.W.J. van der Gulden en A.C. Monster
Verbruik van chemicaliën en kennis van carcinogene eigenschappen (Vakpublicatie)
C.E.M. Heeremans en A.W. Zwaard

1990-04
 

Blootstelling aan houtstof (Vakpublicatie)
Th.J. Heesen
Sterftepatronen onder werknemers blootgesteld aan acrylamide (Oorsponkelijk werk)
J.J. Collins, G.M.H. Swaen, GM. Marsh, E. Hofsteenge en A. Bedafs

1990-03
 

Inventarisatie van arbeidsbeleving en arbeidsomstandigheden van operatiekamerpersoneel (Vakpublicatie)
M.Th. van Rijssen-Moll, F.J.N. Nijhuis, lJ. Kant en P.J.A. Borm
Inventarisatie medicijngebruik onder werkenden (Vakpublicatie)
A.M. Muusse-Schrevel, J.H.B.M. Willems en W.L.A.M. de Kort

1990-02
 

Arbeidsomstandigheden - beleid in de rubberverwerkende industrie (Oorspronkelijk werk)
M.A. Ziekemeijer en S.M. Nossent
Beheersmaatregelen in de rubberverwerkende industrie (Oorspronkelijk werk)
P.H.J.J. Swuste en H. Kromhout
Arbeidsomstandigheden en arbeidsomstandighedenbeleid in de rubberverwerkende industrie: wel of geen samenhang? (Oorspronkelijk werk)
S.M. Nossent, M.A. Ziekemeijer, H. Kromhout en P.H.J.J. Swuste
Arbeidsomstandigheden - verbetering in de Nederlandse rubberverwerkende industrie (Oorspronkelijk werk)
H. Kromhout, P.H.J.J. Swuste, S.M. Nossent en M.A. Ziekemeijer
Arbeidsomstandigheden in de rubberverwerkende industrie (Oorspronkelijk werk)
H. Kromhout en P.H.J.J. Swuste

1990-01
 

Ergonomische aspecten van hoge werkstoelen (Vakpublicatie)
J. van Dieën
Beroepsmatige blootstelling aan lachgas in operatiekamers (Vakpublicatie)
Y. Kant, Paul J. A. Borm, G. Houben en M. van Rijssen