TtA 1991

1991-06

Inhalatoire blootstelling aan organische oplosmiddelen in laboratoria (Full paper)
A.W. Zwaard en C.F. Verschoor
De structuur van de vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek (PBGO) (Full paper)
B.J. Vrijhof en J.P.J. Broersen
PBGO en ziekteverzuim - De voorspelbaarheid van individueel ziekteverzuim op grond van het PBGO (Full paper)
J.P.J. Broersen, B.J. Vrijhof, A.N.H. Weel en F.J.H. van Dijk

1991-05
 

Vergelijking van twee vragenlijsten voor huidaandoeningen (Full paper)
M. Hermans-van den Akker, A. Burdorf, G.R. Wiemer en J. Smit
De relatie tussen bedrijfsgezondheidszorg en ziekteverzuim (Full paper)
P. Hamers, P. Kamphuis, J. van Poppel en H. Nieuwland
Klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werknemers in de betonwarenindustrie; een literatuuroverzicht (Full paper)
A. Burdorf en L.A.M. Elders

1991-04
 

Gemodificeerde methode voor het persoonsgebonden meten van stikstofdioxide met diffusie-badges (Full paper)
M. Verboeket
Risicoschatting van de carcinogeniteit houtstof (Full paper)
G.M.H. Swaen en F. Sturmans
Houdingsbelasting en klachten van het bewegingsapparaat van werknemers in een betonwarenfabriek (Full paper)
G.M.J.H. Govaert, A. Burdorf en L.A.M. Elders

1991-03
 

De optimalisering van het probleemoplossend vermogen van arbowetenschap (Full paper)
G.l.J.M. Zwetsloot
Ongevalsrisico en bedrijfstak (Full paper)
A.W. Moll van Charante

1991-02
 

Risicogroepen en de MAC(Full paper)
R.L. Zielhuis, P.C. Noordam, H. Roelfzema en A.A.E. Wibowo
Emissiebronnen van lachgas op zes operatie-afdelingen (Full paper)
P.T.J. Scheepers en P. Ruigewaard
Schemerzien en verblinding (Full paper)
K. T. Niks,  H.H. Tulp en R. A. Wouthuis

1991-01
 

Oriënterende metingen aan suppletiezuurkasten(Full paper)
A. E. Roodbeen en M. Waegemaekers
Lyme-Borreliose als beroepsziekte (Full paper)
A. W. Moll van Gharante en A. P. Nauta
De invloed van de beeldschermopstelling op de zithouding (Full paper)
M. de Wall, M.P.J.M. van Riel, J.C.F.M. Aghina, A. Burdorf en C.J. Snijders