TtA 1992

1992-05
 

Akoestísche arbeidsomstandigheden bij (militaire) musici(Full paper)
J. van den Bos en P.l.J. van der Weele
Kankersterfte werknemers blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen (Full paper)
G.M.H. Swaen, C. van Vliet, J. Slangen en F. Sturmans
Waarborgen 'de strengste stralingsnormen ter wereld' de veiligheid? (Full paper)
W.F. Passchier

1992-04
 

Blootstelling aan biologische factoren in de afvalverwerkende industrie (Full paper)
M. van Tongeren, D.J.J. Heederik en H. Kromhout
Lyme-borreliose als beroepsziekte lI; een incidentieonderzoek in de jaren 1989 en 1990 (Full paper)
A.W. Moll van Gharante, A.P. Nauta en H. Kuiper
Gezondheidseffecten van MMMF; herhaling van zetten? (Full paper)
A. Burdorf en P.H.J.J. Swuste

1992-03
 

Hittebelasting en de personal heat stress monitor HS-383 (Full paper)
P.J. van Herel en J.A. Kok
Oppervlakte EMG en lokale spiervermoeidheid van de rug (Full paper)
C.E.A.M. Thissen, A.J.G.M. van de Ven en J.H. van Dieën
Rugklachten in de gezinshulp (Full paper)
G.F. Moens, T. Dohogne, P. Jacques en P. van Helshoecht

1992-02
 

De invloed van afgeveerde bestuurdersstoelen op de trillingsbelasting (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, A. Burdorf en D. van Drimmelen
Het effect van lokale afzuiging op de concentraties in de ademzone (Full paper)
R.D. Grommelin en G.W. Stegehuis

1992-01
 

Een vergelijkend onderzoek naar de slipvastheid van schoenen (Full paper)
C.J. Snijders, E.F. Geertsema, P.H. van Overbeek en P.J. Snel
Opname van polycyclische aromaten als gevolg van dermale blootstelling (Full paper)
F. J. Jongeneelen en J.G.M. van Rooij
Normen voor het meten en beoordelen van lichaamstrillingen (Full paper)
P.M. Bongers, C.T.J. Hulshof en H.G. Boshuizen