TtA 1997

1997-04
 

Vergelijking van blootstelling bij oude en moderne desinfectieapparatuur (Full paper)
M. Leutscher, C. van Amersfoort, H. Kromhout en  D. Heederik
Geschatte en gemeten blootstelling aan oplosmiddelen in laboratoria (Full paper)
A.W. Zwaard en M. van der Steeg

1997-03
 

Oriënterend onderzoek naar blootstelling aan stof bij ondervloerders (Full paper)
J.A.F. de Vreede
Vergelijking van methoden om blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) vast te stellen (Full paper)
K. Hommes
van Dierendonk D. Balancing give and take. An Equity approach to Burnout (Boekbespreking)
A.I.F. Vernooy

1997-02
 

Direct uitlezende stofmonitoren in de praktijk; Een vergelijkend onderzoek naar de prestaties van de Grimm, DustTrak, DataRAM en MiniRAM (Full paper)
H.J.F. Jansen, J.P. Zock en H. Kromhout
Geweld op het werk; Omgevings- en persoonskenmerken, verklarende modellen (Full paper)
H. Steensma, A. Hubert, S. van Duijn en G. Evers

1997-01
 

Vergelijkend veldonderzoek van IOMen PAS-6 stofmonsternemer(Full paper)
H. Kromhout, K. Hommes en J. Thissen
Meten van blootstelling aan dieseluitlaatgassen (Full paper)
J.G.M. van Rooij
Relative Ranking als hulpmiddel voor risico-evaluatie (Full paper)
A.W. Zwaard en en L.H.J. Goossens