TtA 2003

2003-04

Editorial
R. Houba
Asbest, van goor naar hof van twente; deel I: onderzoek naar de omvang van de asbestproblematiek (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, P.-J. van Biesheuvel, F. Buurmeijer, A. Burdorf, M. Dahhant
Oplossingen en beheersmaatregelen in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap en de NVvA symposiumverslagen (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, T.A.J. Noy
Man and his waste; Bio-aerosol exposure and respiratory health effects in waste management (Samenvatting proefschrift)
I.M. Wouters

2003-03
 

Kennis = overleven (Editorial)
P. van Balen, T. Spee
Beroepsachtergrond van patiënten met asbestgerelateerde ziekten in Nederland (Full paper)
M. Dahhan, A. Burdorf, P.H.J.J. Swuste
The development and use of a polyclonal sandwich enzyme immuno assay in occupational exposure assessment of Natural Rubber Latex proteins (Full paper)
M. van Niftrik, L. Portengen, V.J. Tomazic-Jezic, Z. Chen, E. Tjoe Nij, S. de Wind1, D. Heederik, G. Doekes
Respiratory health in construction workers exposed to silica containing dust (Samenvatting proefschrift)
E. Tjoe Nij
Theorie en praktijk van risicomanagement ten behoeve van ziekenhuispatiënten (Samenvatting proefschrift)
N.W.S. van der Hoeff

2003-02
 

Kosten en baten bepalen de effectiviteit van beheersmaatregelen (Redactioneel)
A. Burdorf
Exposure scenarios and exposure modelling for biocidal products (Full paper)
J.J. van Hemmen
Bitumen fume exposure during asphalt paving: Levels, composition, and exposure controls (Full paper)
I. Burstyn, H. Kromhout
Occupational Exposure to Noise: Evaluation, Prevention and Control (Boekbespreking)
T. Onos

2003-01
A number of extended abstracts from the IOHA 2002 Conference

 

Occupational Disease in the British Gonstruction Industry, 1996-2000
Y. Chen, N.M. Cherry, J.C. McDonald
Dust Gontrol Measures in the Dutch Gonstruction lndustry
E. Tjoe Nij, S. Hilhorst, T. Spee, J. Spierings, F. Steffens, M. Lumens, D. Heederik
Exposure and Accident Scenario's during Tunnel Gonstruction
P.H.J.J. Swuste
Example of Successful Noise Abatement: Gompacting Machines for the Production of prefabricated Goncrete Parts
M. Liedtke, R. Hertwig
Noise Reduction Policy in the Dutch Gonstruction lndustry
T. Onos, T. Spee
A Ranking System for the Health Risks of Epoxy Products
T. Spee, J. Terwoert
Chemical Use and Self-Reported Exposure associated Health Effects among Finnish House Painters
R. Riitta, A.H.F. Kaukiainen, K. Reijula
Skin Disease in Relation to the Use of Waterborne Paints by Housepainters
J. Terwoert, A.T. van Raalte, M. Gründkemeyer, J.w Zarkema, J.c. van Duivenbooden, T. Spee
Trends in lnhalation Exposure to Hydrocarbons among GommercÍal Painters in the Netherlands
I. Burstyn, H. Kromhout
Measurement of cost-Effectiveness of lnterventions in occupational Health
A. Burdorf
Exposure to inhalable Flour Dust, Wheat-Allergens and Fungal a-Amylase in Flour and Enzyme Processing lndustries and Bakeries
A.J. de Pater, G. Doekes, J.J. van Hemmen, D.J.J. Heederik
Ergonomic and Gomfort Factors as part of a Selection System for Respiratory Protective Equipment
H.A. Goede, D.H. Brouwer, S.C.H.A. Tijssen
Monitoring and Evaluation of Bioaerosol Exposure
J. Douwes, P.S. Thorne, D.J.J. Heederik