TtA 2008

2008-03 en 04

De veiligheid van wegwerkers (Full paper)
A.Venema et al
Het advies preventie van werkgerelateerde luchtwegallergieën. Advieswaarden en periodieke screening (Bijdragen uit de gezondheidsraad)
J.M. Rijnkels en T. Smid
Ethanol gebruik in Gezondheidszorg (Onderzoek in het kort)
M. van der Bij
Development and application of LC-MS/MS multi-methods for the quantification of antibiotics and cytostatic drugs at occupational safety and environmental investigations (Samenvatting proefschrift)
J. Tuerk
Voorspellen van Beroepsgebonden Longziekten (Samenvatting proefschrift)
E. Suahartana

2008-02
 

Is veiligheid in de bouw meetbaar te maken? (Full paper, peer-reviewed)
A.C.P. Frijters et al
Toezicht en veiligheid in een deregulerend tijdperk (Opiniërende artikel)
F.J.H. Mertens
Maatschappelijk Debat over de essentiële veiligheidsrelatie tussen overheid en samenleving (Opiniërende artikel)
Prof.mr. P. van Vollenhoven
De (on-)balans in verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Nederland (Opiniërende artikel)
NVVK
Expecting the unexpected (Samenvatting proefschrift)
M. Houtenbos
Making Errors Worthwhile: Determinants of Constructive Error Handling (Samenvatting proefschrift)
G.J. Homsma
Ziek van chemische stoffen: bij welke kenniscentra kan de bedrijfsarts in Nederland terecht? (Verslag)
P. Priem
Afleiden advieswaarden en gezondheidsbewaking bij inhalatoire blootstelling aan allergenen (Verslag)
T. Pal et al

2008-01
 

Health Effects of construction materials and construction products (Full paper)
G. van Thienen en T. Spee
Incidenten met gevaarlijke stoffen. Rol voor de arbeidshygiëne? (Verslag)
P. Scheepers
Contractor safety: wie betaalt de prijs? Zin en onzin van VCA (Verslag)
M. Jongen en P. Swuste
Isocyanate exposure and respiratory health effects in the spray painting industry (Samenvatting proefschrift)
A. Pronk