TtA 2009

2009-04
 

De economische waarde van veiligheid (Editoral)
A. Heertje
De arbodeskundige als organisatie- en mensenfluisteraar (Full paper)
C. van der Velde

Special ‘De menselijke factor’
 

Inleiding: gedrag als vergeten factor
H. Tweehuysen, N. van Roden, E. Kateman
Gedragsmodellen vertalen naar arbeidssituatie (interview)
A. Burdorf
Fouten uitsluitend toeschrijven aan menselijk handelen is een grote vergissing (interview)
J. Groeneweg
Verander je eigen gedrag, daarna pas dat van de opdrachtgever (interview)
M. Weggeman
Anders kijken, anders adviseren
R. Verkerke
De organisatorische driehoek als basis voor gedragsverandering
F. Guldenmund
Structuur en gedrag: twee kanten van één medaille
F. Verschuur
Gedrag als motor en rem bij ontstaan van ziekte en realiseren van re-integratie (column)
P. Rodenburg
Gedrag van werknemers en het beheersen van arbeidshygiënische risico’s
A. Burdorf
Gedrag en het deukje in de wetenschap (column)
V. Vrooland
Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties (Samenvatting proefschrift)
M. Rietdijk
Gezonde Gebouwinstallaties voor de 21ste Eeuw (Samenvatting proefschrift)
F. Franchimon

2009-03
 

Kennis: voor wie en hoeveel? (Editoral)
H. Pasman en Y. Oostendorp
Ontwikkeling van veiligheidskunde in het interbellum en de bijdrage van Heinrich (Full paper)
C. van Gulijk, P.H.J.J. Swuste, B. Ale en W. Zwaard
In- en externe veiligheid; een contraproductief onderscheid (Opiniërend)
R.A. in ‘t Veld
Incidenten met gevaarlijke stoffen: chemie of hysterie (Verslag)
P. Scheepers
Van spanningsboog tot brug: het bereiken van afstemming over de kwaliteit van werk- en woonomgeving (Verslag)
P. Scheepers
Leren van ongevallen, een overzicht van analysemethodieken (Boekbespreking)
P.H.J.J. Swuste

2009-02

 

Elektromagnetische Velden en Gezondheid; Een nieuw onderzoek- en aandachtgebied (Editoral)
H. Kromhout
Matering the dual challenges of errors: risk and uncertainty as contingencies for control and learning (Full paper)
C. van Dyck
Ongevalscausaliteit in de negentiende en in de eerste helft van de twintigste eeuw, de opkomst van de brokkenmakertheorie in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, C. van Gulijk, W. Zwaard
De railsector is toe aan een nieuw denkspoor voor arbeidsveiligheid (Opiniërend)
C. van der Velde
Het tijdraam bij grenswaarden voor beroepsblootstelling (Verslag)
T.M. Pal en W. ten Berge
Exposure intervention and health impact assesment – the example of baker’s asthma (Samenvatting proefschrift)
T. Meijster

2009-01
 

Ploegendienst en borstkanker in het nieuws(Editoral)
D. Heederik en R. Vermeulen
Ensuring minimum SHE Competences: a case study for manufacturing employees in a multinational (Full paper)
H.J.H. Rouhof et al
Hoe frequente omgevingsmonitoring van cytostatica en terugkoppeling van de uitkomsten aan apotheekmedewerkers leidt tot minder omgevings-besmetting (Congresverslag)
L. te Brake
Procesveiligheid, ‘Big Safety’ en incidenten: hoe zijn ze te verklaren en wat is de impact? (Congresverslag)
P.H.J.J. Swuste en M.J.M. Jongen
Preventie van ongevallen in een veranderende omgeving (Congresverslag)
S. Zwanikken et al
Respiratory effects of endotoxin exposure: individual susceptibility and gene-environment interactions (Samenvatting proefschrift)
L. Smit
Endotoxin exposure assessment – measurement and characterization (Samenvatting proefschrift)
S. Spaan