TtA 2010

2010-04

MRSA als beroepsgebonden probleem (Editorial)
D. Heederik
Exploratory study on the association between exposure and MRSA carriage in veal calf farmers (Full paper)
K.Z.H. Bergs, D. Heederik, J.A. Wagenaar en H. Graveland
Risico’s bij de repressie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (Full paper)
R. van Dort
Blootstelling aan dieselmotoremissies bij asfalteringswerkzaamheden in een tunnel (Kort onderzoek)
S. Peters, R. Overmars, H. Kromhout en D. Heederik
Health, work and social responsibility (Verslag)
R. Houba, P.H.J.J. Swuste, S. Peters, P. Beurskens en J. Willems
Safety & Security. Is er synergie voor bedrijven? Of moet het apart blijven? (Verslag)
M. Jongen en P.H.J.J. Swuste
An Interdisciplinary Approach to Occupational Respiratory Disorders (Proefschrift)
G.B.G.J. van Rooy

2010-03
 

Blootstelling aan sevofluraan in operatiekamers, behandelkamers en verkoeverkamers gemeten in zeven Universitair Medische Centra (Full paper)
M.P. van der Bij en Z.M. Kolder
Blootstelling van medewerkers aan isofluraan en lachgas bij onderzoeksopstellingen met proefdieren in vijf Universitair Medische Centra (Full paper)
Z.M. Kolder en M.P. van der Bij
Onderkennen Oorzaak en Gevolg (Praktijkverhaal)
M.D. van Alphen
Signaleren van nieuwe arbeidsrisico’s op de werkplek (Verslag)
W. ten Berge, N. Palmen en T. Pal
Oto Akoestische Emissie OAE versus Audiogram en Chemie (Verslag)
B. de Barbanson
Taalproblemen bij BRZO- en ARIE bedrijven, een onderschat gevaar? (Proefschrift)
P. Lindhout
Hittestress op de werkplek (Nieuws)
Gezondheidsraad

2010-02
 

Asbest, nieuwe evaluatie legt nadruk op kwaliteit karakterisering expositie (Editoral)
D.J.J. Heederik en A. Burdorf
Intuïties, emoties en onderbuikgevoelens in besluitvorming over risico’s (Full paper)
S. Roeser
Veiligheidsverbetering: wat werkt wanneer? (Full paper)
H.R. Hale en F. Guldenmund
Het Delftse stratenmakersmodel als arbo-interventiemodel (Full paper)
A. Verbeek
Modelling Risk Control Measures in Railways (Proefschrift)
J. van den Top
Understanding and exploring safety culture (Proefschrift)
F. Guldenmund
Borstkanker en Ploegendienst (Verslag)
P. Priem
Failure to learn, the BP Texas City Refinery disaster (Boekbespreking)
P.H.J.J. Swuste

2010-01
 

Hoe zorgen we ervoor dat de inspanningen inzake patiëntveiligheid blijvend effect hebben? (Editoral)
H.R. Gallis et al
Taalproblemen als onderschat gevaar, Best Practices bij Seveso II bedrijven (Full paper)
P. Lindhout
Learning from HSE-MS based incident investigation (Full paper)
F.C. van der Wal, M.D. de Bruin en P.H.J.J. Swuste
Toezicht en dynamiek (Opiniërend)
F. Mertens
Nieuwe stappen in het modelleren van inwendige blootstelling aan chemische stoffen (Verslag)
W. ten Berge en N. Palmen