TtA 2011

2011-04
 

De effecten van onregelmatige werktijden op toename van lichaamsgewicht (Full paper)
A. van Drongelen, C.R.L. Boot, S.L. Merkus, T. Smid, A.J. van der Beek
Berekening van arbeidsveiligheidsrisico’s - Nieuwe instrumenten om risico’s te wegen (Full paper)
V. Sol, H.J. Manuel, L. Bellamy, M. Damen, M. Mud, J. Oh
Gebruikersevaluatie van de Lasrook Assistent (Praktijkverhaal)
E. Voogd, D. Huizer, K. Verbist, H. Kromhout
Inhalatietrauma: van ARDS tot RADS (Verslag)
A.N.H. Weel
Occupational Health Care in high demand jobs:The usefulness of job-specific workers’ health surveillance for fire fighters (Proefschrift)
M.J. Plat
Women’s Occupational Health Working in Small Scale Agriculture in South Africa (Proefschrift)
S. Naidoo
Safety Management and Risk Modelling in Aviation: The challenge of quantifying management influences (Proefschrift)
P.H. Lin

2011-03
 

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap wordt digitaal beschikbaar (Editorial)
R. Houba
Veiligheidstheorieën, -modellen en metaforen in de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog, in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, C. van Gulijk, W. Zwaard en Y. Oostendorp
Stoffenmanager: een web-based control banding tool (Full paper)
K.J.M. Verbist, J. Marquart, G.A.H. Heussen, J. Schinkel, J. West, W. Fransman, M.F.J. van Niftrik en E. Tielemans
De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid (Opiniërend)
A.B. Bakker en D. Derks
Nieuwe kijk op een grenswaarde voor metaalbewerkingsvloeistoffen (Verslag)
N.G.M. Palmen en W. ten Berge
Livestock-associated MRSA in veal farming, risk factors for MRSA carriage in veal calves and humans (Proefschrift)
H. Graveland
Identifying and Responding to Weak Signals to Improve Learning from Experiences in High-Risk Industry (Proefschrift)
E. Guillaume

2011-02
 

Risk Governance - een nieuwe benadering in het omgaan met onduidelijke risico’s (Editoral)
A. Dijkman
Toetswaarden voor omgevingsbesmetting met cyclofosfamide en cisplatina in de ziekenhuisapotheek (Full paper)
L. te Brake en P.T.J. Scheepers
Beroepsmatige blootstelling aan sevofluraan (Full paper)
T. Geens, G. Samoy, J. Michiels, G. De Cooman, A. Boel, B. Lepla en F. Martens
Wat weet je als je nano meet? (Verslag)
N.G.M. Palmen
Resilience, wat wordt ermee bedoeld? (Verslag)
P.H.J.J. Swuste en M. Jongen
Advancing the contribution of occupational epidemiology to risk assessment (Proefschrift)
J. Vlaanderen
Respiratory effects of fire smoke exposure in firefighters and the general population (Proefschrift)
F. Greven

2011-01
 

Kosten en baten (Editoral)
B. Ale
Maatschappelijke Dialoog over Nanotechnologie (Editoral)
W.E. Bijker
Torenkranen - een ongevalsanalyse van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Full paper)
P.H.J.J. Swuste
Determinants of job satisfaction in four age groups; university employees’ point of view (Full paper)
J.T. Bos, N.C.G.M. Donders, K.M. Bouwman-Brouwer, J.W.J. van der Gulden
To a harmonized system for classification of chemical substances.(Verslag)
How to weigh the evidence for reproductive toxicity?
P.T.J. Scheepers
Biomonitoring na een incident met gevaarlijke stoffen - Hoe pak je het aan en waar haal je de informatie vandaan? (Verslag)
P.T.J. Scheepers
De aanleiding – patiëntveiligheid is een probleem, bestuurders zijn eindverantwoordelijk, er is noggeen oplossing (Proefschrift)
I.P. Leistikow
Control Banding, a simplified, qualitative strategy for the assessment of occupational risks and selection of solutions (Proefschrift)
D. Zalk