TtA 2014

2014-04

Het MKB bedrijf en gevaarlijke stoffen (Editorial)
J. Horak
Teamresilience: een belangrijke factor in het actief onderhouden van een veilige organisatie? (Full paper)
N. Steijger, D. van der Beek, J.M. Schraagen
‘Emerging risks’ op de werkplek door blootstelling aan gevaarlijke stoffen: Is er een rol voor de arbeidshygiënist? (Opiniërend)
N. Palmen
Een leven lang lekker werken - Een adviesproject naar duurzame inzetbaarheid bij een afval-energie centrale (Praktijkverhaal)
E. Houwing, E. Speklé en K. Verkuijlen
Gezondheidseffecten over generaties door (beroepsmatige) blootstelling? (Verslag)
J. Rijnkels en J. Terwoert
NVvA Symposium 2014:'Hypes: waar of waardeloos?' (Verslag)
T. Geens en K. Poels
5-Nitroacenafteen (Samenvatting advies)
Gezondheidsraad
Bakkerijen en zoetwarenbedrijven (Factsheet)
Inspectie SZW
Susceptibility to hand eczema in high risk occupations: contribution of genetic and environmental factors (Samenvatting proefschrift)
M.J. Visser
Schepen in een kunstmatig krachtenveld: een multi-agent model voor nautisch verkeer en nautische verkeersveiligheid (Samenvatting proefschrift)
F. Xiao

2014-03

De vergeten arbo-gevaren van drijfmest (Editorial)
A. Sloetjes en L. Sluijs
Veiligheidsmanagement en –systemen vanaf de 19e eeuw tot heden (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, C. van Gulijk, W. Zwaard, S. Lemkowitz, Y. Oostendorp en J. Groeneweg
NanoNextNL: Meetstrategie voor het meten van nanomaterialen op de werkplek (Full paper)
E. Kuijpers, C. Bekker, P. van Broekhuizen, R. Vermeulen, J. van de Wiel, E. Tielemans en W. Fransman
Nanomaterialen en het voorzorgsprincipe (Opiniërend)
P. van Broekhuizen
Margareth Bourke-White (Arbeid in beeld)
S. Spaan en P.H.J.J. Swuste
Modelleren en meten van gevaarlijke stoffen tijdens en na chemische incidenten (Verslag)
P.T.J. Scheepers
Gevaren mestgassen onderschat (Persbericht)
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Prenatale blootstelling aan stoffen (persbericht)
Gezondheidsraad
The art of occupational exposure modelling - development and evaluation of generic inhalation exposure models (Samenvatting proefschrift)
J. Schinkel

2014-02

De controverse tussen safety en security (Editorial)
C. van Gulijk
50 jaar gasexplosies in de Nederlandse industrie (Full paper)
R. van Dort
Het effect van stoffigheid op huidblootstelling - een experimenteel onderzoek (Full paper)
S. de Poot
Gezondheid en Isocyanaten in werk en woonomgeving - Soms te reactief om te (be)grijpen (Verslag)
R. Menting
Gewasbescherming en omwonenden (Persbericht)
Gezondheidsraad
Veiligheid vlees niet gewaarborgd (Persbericht)
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Risico’s door vallen (Advies)
Gezondheidsraad
Towards vision zero: The possibilities and challenges for accident prevention in the Danish oil and gas industry (Samenvatting proefschrift)
H.B. Rasmussen
Werknemerscompensatie in de steigers (Samenvatting proefschrift)
W.A. Eshuis

2014-01
Rampen voorkomen: een rol voor het onderwijs weggelegd? (Editorial)
G.Reniers
Druk, druk, druk . De ‘autonomie paradox’: waarom gaat een grote autonomie dikwijls gepaard met overwerken? (Full paper)
J.W.J. van der Gulden, J. Bos, N. Donders
Effect van beheersmaatregelen bij het zagen van dakpannen (Praktijkverhaal)
C.Boeckhout en T.Spee
Wat is goed ongevalsonderzoek? (Boekbespreking)
J. Gort en P.H.J.J. Swuste
Safety in the sand (Verslag)
R.van Dort en R.Mout
Suriname, NVvA en ontwikkeling van arbeidsomstandigheden (Verslag)
J.G. Willems
Regelt veiligheidscultuur procesveiligheid?’ Helpt veiligheidscultuur bij het handhaven van procesveiligheid? (Verslag)
M.J.M.Jongen en P.H.J.J.Swuste
Dodelijk ongeval bij onderhoudswerk fosforoven (Persbericht)
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Prevention of recurrent sickness absence in workers with common mental disorders (Samenvatting proefschrift)
I. Arends
Job-specific workers’ health surveillance for contruction workers (Samenvatting proefschrift)
J. Boschman